Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje, kao i da daju svoje predloge i sugestije.

Javna rasprava sprovešće se u periodu od 03. do 23. maja 2017. godine.

Nacrta zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje biće predstavljen na tribini koja će se održati u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, 9. maja 2017. godine od 14 do 16 časova.

Nacrt zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje priremila je osmočlana radna grupa koju su činili predstavnici Ministarstva pravde, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Univerziteta u Novom Sadu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, preko posebnog obrasca koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na e-mail adresu razvoj@mpn.gov.rs. U subjektu e-mail poruke navesti: „Nacrt zakona o profesijama”.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa tekstom Nacrta zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje, sa obrazloženjem, koji je odredio Odbor za javne službe Vlade Srbije.

 

NACRT Zakona, raspored Javne rasprave, formulare – pronađite OVDE