Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o prosvetnoj inspekciji, kao i da daju svoje predloge i sugestije.

Javna rasprava sprovešće se u periodu od 19. maja do 9. juna. 2017. godine.

Tribine na kojima će biti predstavljen Nacrt zakona o prosvetnoj inspekciji, biće održane u:

  • Novom Sadu, 26. maj OŠ „Svetozar Marković Toza“, Janka Čmalika 89. od 11,30 – 13,30 časova;
  • Kragujevcu, 30. maj 2017. Politehnička škola, Kosovska 8. od 10,00 – 12,00 časova;
  • Nišu, 01. jun 2017. Elektronski fakultet, A. Medvedeva 14. od 12,30 – 14,00 časova ;
  • Beogradu, 08. jun 2017. sala beogradske opštine Vračar, Njegoševa 77. od 11,30 – 13,30 časova.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja putem posebnog formulara koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Formular sa primedbama i predlozima potrebno je dostaviti na sledeću e-mail adresu prosvetnainspekcija@mpn.gov.rs.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Nacrt zakona o prosvetnoj inspekciji sa obrazloženjem i Program javne rasprave koji je odredio Odbor za javne službe Vlade Srbije.

NACRT Zakona, Obrazloženje Nacrta zakona, Program javne rasprave, formular – pronađite OVDE.