Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o studentskom organizovanju (u daljem tekstu Nacrt zakona), kao i da daju svoje predloge i sugestije.

            Javna rasprava sprovešće se u periodu od 29. marta do 19. aprila 2019. godine.       Tribina o Nacrtu zakona i njegovo predstavljanje biće održano: u Beogradu, 1. aprila 2019. godine u Klubu poslanika, sa početkom u 13. 30 časova, u Nišu, 2.aprila 2019. godine u Rektoratu Univerziteta u Nišu, sa početkom  u 13 časova i u Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, 11.aprila 2019. godine, sa početkom u 11 časova.

            Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, preko posebnog obrasca koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na sledeću    e-mail adresu: studentsko.organizovanje@mpn.gov.rs