Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja poziva sve subjekte zainteresovane za pitanja sistema zaštite poslovne tajne: preduzetnike i pravna lica, kao i njihova udruženja, predstavnike proizvođača, trgovaca i pružalaca usluga, advokate, zastupnike upisane u Registar zastupnika koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu, državne organe i druge, da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o zaštiti poslovne tajne (u daljem tekstu Nacrt zakona), kao i da daju svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare.

Javna rasprava sprovešće se u periodu od 21. oktobra do 9. novembra 2019. godine.

Tekst Nacrta zakona biće postavljen na internet stranici Zavoda za intelektualnu svojinu www.zis.gov.rs, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs i na portalu e-uprave.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Zavodu za intelektualnu svojinu, i to:

na e-mail: zis@zis.gov.rs i btotic@zis.gov.rs u subjektu e-mail poruke navesti: „za zakon o zaštiti poslovne tajne ”, a preko posebnog obrasca koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili

–  poštom na adresu: Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, Kneginje Ljubice 5, sa naznakom „Za Zakon o zaštiti poslovne tajne”.