Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Vesna Nedeljković razgovarala je danas u Šidu sa direktorima osnovnih škola  te opštine o  procesu uključivanja dece migranata u obrazovni sistem.

Na sastanku je uspostavljena mreža podrške školama na lokalnom nivou kako bi se omogućilo da  113 dece migranata iz dva prihvatna centra, Adaševac i Principovac, počnu sa pohađanjem nastave u četiri škole u Šidu.

 Na procesu uključivanja dece migranata u obrazovni sistem Ministarstvo radi zajedno sa Ministarstvom zdravlja,   Ministarstvom za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, Komesarijatom za izbeglice i Unicefom, što govori o odnosu Vlade Republike Srbije prema ovom pitanju, rekla je Nedeljković i naglasila da svako dete ima pravo na obrazovanje i da decu ne bi smeli deliti na beogradsku, migrantsku i šidsku.

Ona je dodala da je Ministarstvo u sprovođenju ovih aktivnosti posebno vodilo računa o deci koja su bez roditeljske pratnje kao i o potrebama dece koja su već u obrazovnom sistemu isto kao i o onoj koja će ući u obrazovni sistem.

Ministarstvo prepoznaje razloge za strah kod roditelja koji leži u nedovoljnoj informisanosti sredine, kao i sporadičnim iskustvima sa odraslim migrantima, međutim, to ne sme da bude razlog da se deci migrantima uskrati pravo na obrazovanje. Postoji jasna strategija uključivanja dece migranata u obrazovni sistem Srbije, koja je formulisana kroz stručno uputstvo, a obezbeđena je i mentorska podrška savetnika. Postoje i škole u kojima je sve to primenjeno i one mogu poslužiti kao primer dobre prakse, poručila je Nedeljković.

Ministarstvo kroz stručna uputstva i mentorsku podršku savetnika sprovodi jasnu strategiju uključivanja dece migranata u obrazovni sistem.