Dobitnice ovogodišnjih nacionalnih stipendija u okviru međunarodnog programa L’Oréal-UNEKO „Za žene u nauci“ su naučnice Jelena Vladić, Danica Pavlović i Ana Tomas Petrović.

One su nagrađene za izuzetan naučno-istraživački rad u oblastima
farmaceutskog inžinjerstva, biofizike i medicine. Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ predstavljaju vid podrške njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i podsticaj da nastave da se bave naukom u Srbiji.  Dobitnicama će biti isplaćene stipendije u iznosu od po 5.000 evra za dalju realizaciji naučnih istraživanja koja će biti sprovedena u Srbiji.

Cilj međunarodnog programa „Za žene u nauci“ je da u zemljama širom sveta podrži izvanredne žene istraživače koje svojom posvećenošću, dostignućima i vizijom doprinose napretku nauke i društva.

U Srbiji se u okviru ove inicijative već deset godina, u partnerstvu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Komisije Republike Srbije za saradnju sa Uneskom i kompanije L’Oréal Balkan, nagrađuju najbolje mlade naučnice.

Završetkom desetog jubilarnog ciklusa programa, ujedno je otvoren i novi konkurs za prijavu za Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ za 2021. godinu. Konkurs je namenjen mladim naučnicama u Srbiji, do 35 godina starosti, koje su upisale ili završile doktorske ili postdoktorske studije u oblasti prirodnih nauka.

Više informacija o programu i proceduri konkurisanja za stipendije nalazi se na stranici www.zeneunaci.co.rs

Biografije ovogodišnjih dobitnica:

 Jelena Vladić je doktor tehnološkog inženjerstva i naučni saradnik na Katedri za Biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo, Tehnološkogfakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Završila je Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu gde je i
doktorirala. Oblast njenog naučnog istraživanja je farmaceutsko inženjerstvo. U fokusu istraživanja Jelene Vladić su zelene inovativne tehnologije eksploatacije i sušenja kao postupci za dobijanje konačnih farmaceutskih proizvoda, te karakterizacije generacija proizvoda sa zdravstvenim benefitom. Osim toga, bavi se valorizacijom poljoprivrednih, prehrambenih, morskih i komunalnih otpada. Trenutno aktivno učestvuje u realizaciji osam međunarodnih i domaćih projekata, a na dva projekta je i rukovodilac. Dobitnica je nekoliko priznanja, među kojima se posebno izdvajaja
nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije – „Danubius Young Scientist Award 2018.“

Naučni doprinos Jelene Vladić se sastoji od jedne knjige, sedam poglavlja sa preko 180 publikacija, 54 naučne regulative, više od 120 saopštenja sa naučnih konferencija i 730 citata.

Danica Pavlović je doktor biologije i naučni saradnik na Institutu za fiziku, Univerziteta u Beogradu. Zaposlena je u Laboratoriji za biofotoniku Centra za fotoniku, Instituta za fiziku u Beogradu. Njena naučnoistraživačka oblast je biofizika sa podoblastima biofotonika, biomedicina, biomaterijali i biomedikamenti sa fokusom na biofotoniku. Njena istraživanja doprinela su kako na polju biofotonike, gde su otkrivene nove optičke strukture, mehanizmi proizvodnje strukturnih
osobenosti i potencijalni načini manipulacije svetlošću, tako i na polju entemologije i ekologije insekata.
Osim naučnog značaja, ova istraživanja imaju visoku primenljivost u oblastima biomimetike i biomaterijala. U toku svoje naučne karijere višestruko je nagrađivana i stipendirana zbog izuzetnih rezultata i posvećenosti naučnom radu.

Bibliografiju dr Danice Pavlović čini 25 publikacija u vrhunskim međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima radova međunarodnih i domaćih konferencija.

Ana Tomas Petrović je doktor medicine i asistent na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta uNovom Sadu. Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu 2013. godine.

Iste godine je upisala doktorske studije i ubrzo dobila nagradu za najboljeg studenta doktorskih studija na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, za izuzetne rezultate u naučnoistraživačkom radu.  Njen naučni fokus je usmeren na istraživanja iz oblasti racionalne upotrebe lekova, pre svega antibiotika, sa aspekta propisivača, ostalih populacija i metoda optimizacije doziranja ovih grupa lekova sa ciljem
maksimizacije terapijskog efekta uzimanja lekova uz smanjenje mogućnosti nastanka rezistencije. Kontinuirano se usavršava kako u zemlji tako i u inostranstvu i intenzivno radi i na razvoju interesovanja za nauku kod studenata.

Autor je i koautor 20 radova u časopisima na SCI listi, pet radova u časopisima drugih kategorija, jednog poglavlja u tematskom zborniku, a svoja istraživanja je predstavila na više od deset međunarodnih konferencija.