Objedinjeni istraživački centar – OIC

Objedinjeni istraživački centar (Joint Research Centre-JRC), je generalni direktorat Evropske komisije i za njega je nadležan evropski komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Tibor Navracsics.

Misija OIC je da obezbedi naučnu i tehničku podršku nastanku, razvoju, primeni i kontroli politika Evropske unije. Kao servis Evropske komisije, OIC je referentni centar nauke i tehnologije EU. Blizak procesu nastanka propisa OIC služi zajedničkim interesima zemalja članica EU, pri čemu je nezavisan od privatnih i nacionalnih interesa.

Objedinjeni istraživački centar čini 7 naučnih instituta smeštenih u 5 zemalja (Belgija, Nemačka, Italija, Holandija i Španija), sa širokim dijapazonom laboratorija i jedinstvenom istraživačkom opremom. Zahvaljujući razvijenoj saradnji, pristup ovim laboratorijama je omogućen velikom broju naučnika iz partnerskih organizacija. OIC ima oko 3000 zaposlenih, od kojih su 77% naučnici, i godišnji budžet od oko 330 miliona evra za ne-nuklearna istraživanja iz Horizon 2020 okvirnog programa za istraživanje i inovacije EU i iz EURATOM Research and Training Programme za nuklearna istraživanja. Na tržištu OIC zarađuje pružanjem usluga Evropskoj komisiji, industriji, lokalnoj samoupravi i dr.

OIC, sufinansiranjem, omogućava istraživačima iz Srbije da učestvuju na radnim sastancima koji se organizuju u okviru projekata koje relizuju instituti OIC. Takođe, istraživači iz Srbije imaju mogućnost da budu angažovani u institutima OIC.

>>>Izveštaj o radu za 2014. godinu

 

Nacionalna kontakt osoba je:
Jadranka Đuričić,
tel: 062/88-69-107
e-mail: jadranka.djuricic@nuklearnniobjekti.rs