U Republici Srbiji je 2. juna realizovan probni završni ispit polaganjem testa iz matematike. Učenicima su dan ranije predati test iz srpskog/maternjeg jezika i kombinovani test koji su radili kod kuće u cilju samoprocene znanja. Test iz matematike rađen je u školama kako bi se učenici upoznali sa procesom, načinom popunjavanja testova i drugim neophodnim detaljima za uspešnu realizaciju završnog ispita.

Rezultati testa iz matematike su objavljeni na sajtu https://probni.zios.mpn.gov.rs. Svaki učenik može pristupiti tom sajtu i pogledati test uz identifikacioni broj i lozinku koja se nalazi na identifikacionom obrascu za učenike.

 Rezultati sva tri testa završnog ispita biće objavljeni 23. juna 2020. godine na sajtu: https://zios.mpn.gov.rs. Za razliku od prethodne godine kada su učenici i roditelji morali da idu u školu i traže test na uvid kako bi procenili da li ima osnova za žalbu, sada će to moći da procene onlajn uvidom u testove.

Nakon probnog završnog ispita, sprovedeno je i testiranje novog procesa organizacije završnog ispita. S obzirom na važnost uspešnog i transparentnog polaganja, kao i ocenjivanja testova, uveden je niz novina koje je neophodno isprobati radi neometanog funkcionisanja tokom završnog ispita koji će se sprovesti od 17. do 19. juna 2020. godine u terminu od 9 do 11 časova.

Ove godine je po prvi put uspostavljen sistem realizacije završnog ispita koji je digitalizovan u svim procesima koji se tiču pripreme, pregledanja i obrade testova.

Uzimajući u obzir probleme koji su se prethodnih godina dešavali usled angažovanja eksternih štamparija, ove godine je u skladu sa preporukom Zaštitnika građana obezbeđen profesionalni štampač kako bi se proces pripreme, štampanja i pakovanja testova obavljao centralizovano u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Šifrovanje samih testova je takođe unapređeno i svaki test sadrži QR kod koji će na samom testu biti vezan za pojedinačnog učenika, što ceo proces čini anonimnim do kraja pregledanja. Ranije je u proces manuelnog šifrovanja i dešifrovanja testova bilo uključeno više od 5.000 šifranata, a digitalizacijom procesa to je izbegnuto.

Distribucija se vrši u saradnji sa JP „Pošta Srbije“, testovi se dodatno pakuju u njihove zapečaćene kutije. Kompletan proces kontrolisaće i pripadnici policije. Nakon što učenici urade testove, testovi se upakovani po istom zapečaćenom principu, vozilima Pošte vraćaju u Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. U Zavodu je centralizovano skeniranje svih testova i od tog trenutka je ceo proces digitalizovan. Ovo je veoma značajan iskorak u odnosu na prethodne godine kada su nastavnici testove u papirnoj formi pregledali u školama, što je zbog više faktora dovodilo do eventualnih grešaka koje će se digitalizacijom izbeći.

Softver, koji je napravljen specifično za ovu namenu, pitanja zatvorenog tipa će pregledati automatski, a pitanja otvorenog tipa slati ovlašćenim nastavnicima da pregledaju putem računara. Nastavnici neće znati čiji test pregledaju, a svako otvoreno pitanje će biti poslato na pregled kod dva nastavnika kako bi se obezbedila nepristrasnost i izbegle eventualne greške u pregledanju. Ovakvim postupkom se postiže maksimalna transparentnost i objektivnost u pregledanju testova, a štedi se i vreme koje nastavnici treba da utroše za pregledanje.

Osim manje vremena potrebnog za pregledanje, za realizaciju celog procesa je potreban i manji broj nastavnika s obzirom da se zatvorena pitanja pregledaju automatski. Do sada je u procesu završnog ispita učestvovalo 7.800 nastavnika (2.600 nastavnika po testu), a ove godine će taj broj biti znatno manji. Tokom procesa sistem je testiran i sa preko 1.500 pregledača. Ustanovljeno je, da kada je uključeno 450 pregledača pregleda se 2.000 pitanja u minuti, a pregledačima je u proseku potrebno 4,5 sekundi po pitanju. Test iz matematike, koji radi ukupno 68.769 učenika ima 1.031.535 otvorenih pitanja za pregledanje. Takođe je ustanovljeno da se zbog kvaliteta internet mreže u nekim delovima zemlje pregledanje obavljalo sporije, a u nekim izuzetno brzo. Ovo su sve aspekti testiranja procesa i opterećenja sistema koji su vršeni tokom probnog završnog ispita sa ciljem da se identifikuju eventualne prepreke, a koji su paralelno otklanjani i unapređivani radi dovođenja novog sistema u fazu finalizacije.  

Nakon realizacije probnog završnog ispita, pristupa se pripremi finalizacije kompletnog novog sistema i svih njegovih procesa, uključujući serverske i mrežne preduslove, kako bi testiranje koje će se na nivou cele zemlje sprovesti  od 17. do 19. juna prošlo uspešno i transparentno.