Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u skladu sa Zakonom o udžbenicima objavilo Katalog udžbenika koji će se u osnovnim školama koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine. U aplikaciji dat je pregled o broju izabranih udžbeničkih kompleta za učenike osnovnih škola, koje su birale same škole u postupku izbora udžbenika.

Katalog udžbenika za osnovnu školu odobrenih za školsku 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019. godinu

Preuzmite PDF format Kataloga: OVDE

Uvid u Katalog možete naći na portalu otvorenih podataka: OVDE

Izvod je dat za svaku školu, za svaki predmet, po opštinama, kao i za jezik na kome se održava nastava, razred, predmet i željeni udžbenički komplet, po izdavaču i oznaci udžbeničkog kompleta. Kompleti koji su obeleženi zelenom bojom, predstavljaju sumirani željeni odabir škole udžbeničkog kompleta za prikazani predmet.

Rezultate koje su udžbenike škole izabrale možete pogledati na ovom LINKU

Za svaki odabrani komplet prikazani su i podaci udžbeničkih jedinica sa projektovanom ukupnom cenom za jedinice koje su određene kao obavezne od strane škole.