Објављен Каталог уџбеника које су школе бирале за наредне три године