Članom 26. stav 10. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 18/10 i 55/13) je propisano da standarde za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda, kategorije objekata i način sticanja i promene kategorije objekata propisuje ministar.

Na osnovu Naloga za kategorizaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektora za učenički i studentski standard i investiciuje br. 110-00-181-15/2016-05 od 01.06.2016. godine, ustanove učeničkog i studentskog standarda su krenule u postupak kategorizacije.

Stručna služba Sektora za investicije, izvršila je pregled i kontrolu kompletno dostavljene dokumentacije i nakon izvršenih korekcija, sačinila Zapisnik o verifikaciji kategorije smeštaja za sve ustanove učeničkog standarda.

Kategorija smeštaja se saglasno člana 13. stav 1. Pravilnika o standardima za kategorizaciju objekata učeničkog i studentskog standarda, („Službeni glasnik RS“, br. 1/12) utvrđuje za period od četiri godine, koji teče od dana donošenja rešenja o utvrđivanju kategorije smeštaja.

Donošenjem rešenja o kategorizaciji svih objekata ustanova učeničkog standarda, stvorili su se uslovi za utvrđivanje cena smeštaja (Rešenje o utvrđivanju cena smeštaja i ishrane u učeničćkim domovima za učenike koji se finansiraju iz budžeta republike Srbije, broj 451-02-167/2017-05), po novoutvrđenim kategorijama, sa primenom od januara 2017.godine, i to:

Kategorija Ukupan iznos

u dinarima

Učešće Republike Srbije

u dinarima

Učešće učenika-korisnika

u dinarima

I  “A” 11.500,00 8.827,00 2.673,00
I   “B” 11.200,00 8.827,00 2.373,00
II  “A” 10.700,00 8.827,00 1.873,00
II   “B” 10.300,00 8.827,00 1.473,00
III  “A” 10.075,00 8.827,00 1.248,00
III   “B”   9.700,00 8.827,00    873,00
U studentskim centrima 10.075,00 8.827,00 1.248,00

 

Rešenje o kategoriji objekta donosi ministar – PREUZMITE PREGLED  KATEGORIJA OBJEKATA USTANOVA UČENIČKOG STANDARDA

Više o radu Sektora za učenički i studentski standard saznajte OVDE