Kombinovani test sutra će ponovo raditi 127 od ukupno 1.557 učenika osmog razreda u Novom Pazaru. Oni će test polagati u pet od 15 osnovnih škola koliko ih ima u tom gradu.

U petak, 19. juna kada su svi učenici u Srbiji polagali poslednji – kombinovani test u okviru završnog ispita, manjem broju učenika u Novom Pazaru u toku trajanja testa bila su dostupna rešenja. Ti učenici, rukovodeći se dobijenim odgovorima, u uverenju da su svi odgovori tačni, uneli su, između ostalog,  i jedan istovetan netačan odgovor, čime su se izdvojili od ostalih učenika koji su radili test u Novom Pazaru.

Na osnovu dosadašnjih izveštaja, odgovore su dobili putem mobilnog telefona i određenih elektronskih uređaja. Na taj način su prekršili zakonske odredbe i upotrebili mobilni telefon, elektronski uređaj i drugo sredstvo u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja. Očigledno je da navedeno nije bilo moguće organizovati bez učešća i pomoći odraslih osoba. Tokom realizacije testa kontrolu su vršili nastavnici čija će se odgovornost ispitati.

U školama u Novom Pazaru sa roditeljima su razgovarali državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Dušan Kićović, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić, kao i predstavnici Ministarstva iz Sektora za inspekcijske poslove i članovi Školske uprave. Svi roditelji koji su prisustvovali sastanku upoznati su sa mogućnošću da učenici pristupe ponovnom polaganju testa u četvrtak, 25. juna od 9 do 11 časova prema istoj proceduri koja je važila tokom završnog ispita.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević je istakao da ni jedno dete ne sme biti oštećeno ni na koji način.

Lično smatram da će se svih 127 učenika uključiti u ponovljeni test, jer ne želimo da deca budu na bilo koji način oštećena i da će ostvariti svoja prava i upisati željene škole, poručio je ministar Šarčević.

Ministar je i ranije ukazivao  na regije u kojima postoje „slabe tačke“, među kojima je i ova.

Ministarstvo će odvojeno, u skladu sa svojim nadležnostima, utvrđivati činjenice i odgovornost svih učesnika kada je reč o ovom propustu u toku sprovođenja završnog ispita u Novom Pazaru.

Ove godine je po prvi put uspostavljen sistem realizacije završnog ispita koji je digitalizovan u svim procesima koji se tiču pripreme, pregledanja i obrade testova. Ministarstvo će nastaviti započeti proces digitalizacije i očekuje da se ovakvi propusti u budućnosti neće dešavati.