Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u oktobru 2016. godine završila je rad na usaglašavanju Koncepta završnih ispita u srednjem obrazovanju (opšta matura, stručna matura, umetnička matura i završni ispit u srednjem stručnom obrazovanju u trajanju od tri godine).

Koncept možete preuzeti OVDE ili u pregledaču ispod:

null

null