Delegacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja učestvuje na konferenciji Saveta Evrope „Demokratska kultura-od reči do akcije“ u Kopenhagenu. Delegaciju čine državna sekretarka Anamarija Viček, pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Vesna Nedeljković i Snežana Vuković, iz grupe za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja.

Na konferenciji se raspravlja o kompetencijama koje su neophodne za dostizanje demokratske kulture, programima nastave i učenja i unapređivanju nastavnog procesa koji to treba da omogući. Kao primer dobre prakse biće predstavljena realizacija projekta Saveta Evrope u Srbiji ,,Osnaživanje demokratske kulture“ koji se realizuje u 20 škola.

Osim predstavnika Ministarstva, na konferenciji učestvuju i rukovodioci ZUOV i ZVKOV i službenici koji su naši predstavnici u EPAN mreži Saveta Evrope.