U Kongresnom centru „Master“ Novosadskog Sajma održana je Konferencija „Dualno obrazovanje – jedan evropski model za Srbiju“ u organizaciji Grada Novog Sada, Fondacije „Konrad Adenauer“, uz podršku Privredne komore Srbije i Nemačko-srpske privredne komore.

Na konferenciji su učestvovali pomoćnica ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za dualno i preduzetničko obrazovanje dr Gabrijela Grujić Garić, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, direktor kancelarije Fondacije „Konrad Adenauer Srbija i Crna Gora“ Norbert Bekman – Dirkes, poslanik Bundestaga i izvestilac za stručno i dualno obrazovanje Stefan Albani, član Saveta za privredu hrišćansko-demokratske unije dr Pol Kovic i drugi.

Pomoćnica ministra prosvete za dualno i preduzetničko obrazovanje Gabrijela Grujić Garić istakla je da joj je veliko zadovoljstvo što je u Novom Sadu, gradu koji je posvećen mladima, odnosno unapređenju kvaliteta obrazovanja mladih ljudi.

Danas razgovaramo o dualnosti u obrazovanju, o mogućnostima da mladi stiču kvalitetno znanje na dva mesta – u školama i u kompanijama. Smatramo da postoji jedna snažna veza između privrede i sistema obrazovanja što će mladima omogućiti veštinu upravljanja znanjima kao i funkcionalnost obrazovanja koja će ih učiniti odmah zapošljivim nakon formalnog obrazovanja. Na ovaj način mladi ne samo što imaju mogućnost da u budućnosti čine održivim i inovatnivnim naš sistem privrednog razvoja već imaju i priliku da ostanu u svojoj zemlji, rekla je Gabrijela Grujić Garić.

 Ovo je velika prilika da približimo ljudima rezultate sprovođenja procesa dualnog obrazovanja u našim školama, kao i razloge zašto se ta vrsta obrazovanja primenjuje u Nemačkoj više od veka i po. Treba da shvatimo da ekonomski najrazvijenije evropske države imaju taj sistem implementiran već dugi niz godina, jer je on kvalitetan i dobar za građane. Novi Sad je jedan od pionira kao lokalna samouprava, koji je prošle godine, usvajajući plan upisa u srednje škole, predvideo dualno obrazovanje u srednjim stručnim školama. Tako imamo u Srednjoj mašinskoj i Srednjoj elektrotehničkoj školi oko 90 đaka koji pohađaju nastavu kroz taj koncept. Predložili smo i proširenje za sledeću godinu, za koje čekamo odluku Ministarstva prosvete, a u pitanju je šest odeljenja u četiri stručne škole. Za sprovođenje tog plana nam je potrebna podrška realne privrede, kompanija, Privredne komore Srbije i svih onih koji žele da budu deo ovog procesa, rekao je Vučević.

Gospodin Herlen iz Nemačko-srpske privredne komore govorio je o srpskom zakonu o dualnom obrazovanju i već o njegovom ugledu u Evropi s obzirom na činjenicu da prednosti ovog zakona vide kao dobar model za kreiranje istih i oživljavanje dualnog sistema i u zemljama gde još nije zaživeo s obzirom na činjenicu da je povezivanje obrazovnog sistema sa sistemom privrede neophodno u celom regionu.

Na Konferenciji je bilo 250 učesnika, među kojima su bili predstavnici Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, predstavnici Grada Novog Sada, predsednici svih 45 opština na teritoriji Vojvodine, rektor Univerziteta u Novom Sadu, direktori malih i srednjih preduzeća sa teritorije cele Vojvodine, kao i predstavnici velikih kompanija iz Novog Sada, direktori srednjih i visokih stručnih škola, ali i predstavnici civilnog sektora.