Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podržava konkurs „MTS APP“  kompanije Telekom Srbija, koji je namenjen učenicima u specijalizovanim gimnazijama i odeljenjima učenika sa posebnim sposobnostima za matematiku i računarstvo i informatiku ( IT odeljenja).

            Zadatak za učenike je da osmisle i naprave zanimljivu, inovativnu i funkcionalnu  aplikaciju za mobilni telefon ili tablet u Android™ OS-u ili iOS-u. Konkurs takođe doprinosi razvoju timskog rada i preduzetničkih veština talentovanih gimnazijalaca. Konkurs se raspisuje deveti put i  regionalnog je karaktera

Da bi učestvovali u ovogodišnjem mts app konkursu potrebno je da učenici u ime svog tima do 22. novembra 2019. godine, pošalju popunjen i skeniran formular na adresu mtsappkonkurs@telekom.rs

Direktor gimnazije svojim potpisom i pečatom potvrđuje prijavni formular učeničkog tima.

Formular za prijavljivanje može se preuzeti na adresi: https://mts.rs/Drustvena-odgovornost/mts-app-konkurs/a25542-mts-app-konkurs.html

            Opšti uslovi konkursa se nalaze na linku www.appkonkurs.mts.rs , u delu koji se odnosi na prijavljivanje.