Konkurs za srednje škole koje će realizovati 

kooperativini model obrazovanja u zanatsko-tehničkim profilima

za prvi razred od školske 2016/2017. godine

U skladu sa ciljevima razvoja privrede Srbije i vizijom razvoja srednjeg stručnog obrazovanja do 2020 godine, najvažniji zadatak celokupnog obrazovnog sistema, pa i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, je da kroz kvalitetnije obrazovanje približi Srbiju modernom i razvijenom svetu.

U tom cilju razvijeni su standardi kvalifikacija i nastavni planovi i programi za tri zanatsko – tehnička obrazovna profila u oblastima u kojima postoji veliki potencijal za zapošljavanje:

  • električar – kompetencije za rad sa električnim instalacijama;
  • bravar – zavarivač – kompetencije vezane za različite vrste zavarivanja, uključujući veštine i znanje u vezi sa obradom metala;
  • industijski mehaničar – kompetencije za upravljanje mašinama i postrojenjima u proizvodnji, njihovo održavanje i popravke.

Fokus ovih obrazovnih profila je razvijanje stručnih kompetencija i povećanje udela praktične nastave, pre svega u preduzećima. U njihovoj realizaciji već učestvuje više domaćih i stranih preduzeća. Kako bi se sa primenom ovakvog koncepta nastave i učenja moglo nastaviti, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje

Konkurs za srednje škole koje će realizovati kooperativni model obrazovanja u zanatsko-tehničkim profilima za prvi razred od školske 2016/2017. godine

Cilj Konkursa je da obezbedi preduslove za kooperativno obrazovanje u zanatsko-tehničkim profilima, koje se zasniva na potrebama tržišta a prilagođeno je uslovima u Srbiji.

Škole će biti izabrane na osnovu kriterijuma koji posebnu pažnju posvećuju aktivnom uključivanju privrede.

Škole koje su u prethodne dve školske godine započele sa realizacijom ovih nastavnih planova i programa, ukoliko planiraju upis učenika u prvi razred u školskoj 2016/17. godini, takođe moraju učestvovati na Konkursu.

Preuzmite tekst Konkursa i prateću dokumentaciju:

Tekst konkursa

Izjava o nameri – lokalna samouprava

Izjava o nameri – kompanije

Upitnik za kompanije