Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuju konkurs pod nazivom Program za kreiranje obrazovnih politika na osnovu podataka i rezultata istraživanja. U okviru ovog programa biće finansirana realizacija studija i analiza, čiji rezultati će biti stavljeni u svrhu kreiranja, odnosno sprovođenja javnih politika ili pripremu pravnog okvira.

Program se finansira sredstvima projekta Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) kao deo projekata pod nazivom „Podrška unapređenju procesa socijalnog uključivanja u Republici Srbiji – faza 2“. SDC pruža podršku Vladi Republike Srbije da unapredi proces socijalnog uključivanja u Republici Srbije. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pruža podršku Vladi da koordinira, prati, izveštava i savetuje u vezi sa aktivnostima u oblasti socijalnog uključivanja.

Ciljevi Programa Opšti cilj ovog programa je dublje razumevanje faktora koji utiču na kvalitet, pravednost i efikasnost sistema obrazovanja i kreiranje preporuka zasnovanih na podacima od važnosti za unapređenje obrazovnih politika. Programom se podstiču istraživači/ice na početku karijere da koriste postojeću istraživačku građu i različite dostupne izvore podataka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugih relevantnih institucija. Cilj Programa je i podizanje kapaciteta istraživača/ica za realizaciju istraživanja od značaja za kreatore javnih politika, kao i unapređenje kapaciteta kreatora javnih politika za korišćenje podataka i nalaza istraživanja u cilju unapređenja javnih politika. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ulaže napore da unapredi proces prikupljanja i dostupnost podataka od značaja za bolje sagledavanje stanja u obrazovanju kao i za unapređenje kvaliteta, pravednosti i efikasnosti sistema obrazovanja.

PREUZMITE KONKURS

PREUZMITE FORMULAR ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA

(ostali konkursi i stipendije)