Konkurs za sufinansiranje 5 istraživačko-razvojnih projekata

Preuzmite TEKST Konkursa

Preuzmite prijavni formular na srpskom jeziku

Preuzmite prijavni formular na engleskom jeziku

Najčešća pitanja i odgovori

Produženje roka za prijavu projekata u Kini nije moguće, tj. poziv sa kineske strane se zatvara 06.03.2017. Sa naše strane – poziv ostaje otvoren do datuma definisanom u konkursu 17.03.2017. !

Na osnovu Sporazuma izimeđu Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o naučnoj i tehnološkoj saradnji, potpisanog 7. aprila 2009. godine, koji je stupio na snagu 24. decembra 2009. godine i Memoranaduma o razumevanju između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva nauke i tehnologije Narodne Republike Kine o zajedničkom finansiranju istraživačkih i razvojnih projekata, usvojenog Zaključkom Vlade 05 br.018-5500/2016, od 13.06.2016. godine i  potpisanog 18.6.2016.godine.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje K O N K U R S za sufinansiranje naučnoistraživačkih i razvojnih projekata između Republike Srbije i Narodne Republike Kine za period 2017 – 2019. godine