MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I KOMPANIJA „ZEPTER“ RASPISUJU

K O N K U R S za najbolji obrazovni film na temu „Moć vode“

 

 1. Pravo učešća imaju učenici svih osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije;
 2. Za učešće na konkursu se prijavljuju timovi učenika osnovne škole sa svojim učiteljem, razrednim starešinom ili drugim mentorom projekta, i to u sledećim kategorijama:
 • Kategorija učenika mlađeg školskog uzrasta od prvog do trećeg razreda
 • Kategorija učenika srednjeg školskog uzrasta od četvrtog do šestog razreda
 • Kategorija učenika starijeg školskog uzrasta od sedmog do osmog razreda;
 1. Jedan tim može da broji do 7 učenika;
 2. Svaki tim mora da ima mentora;
 3. Na konkursu može da učestvuje veći broj timova iz jedne škole ili odeljenja, ali ne sa istim filmom. Broj odeljenja koja se mogu prijaviti iz jedne osnovne škole nije ograničen;
 4. Film može da traje najduže 7 minuta;
 5. Film mora  da bude snimljen u školi, školskim objektima , školskom dvorištu, u prirodnom staništu reke, bare, jezera, mora, ili u  kombinaciji više prirodnih i veštačkih ambijenata, a može sadržati i delove posete objekata i institucije posećene u nastavne svrhe toga časa;
 6. Sadržaj filma treba da prikazuje proces obrade nastavnog sadržaja koji govori o vodi ili je u vezi sa vodom. Može prikazati jednu nastavnu jedinicu ili više integrisanih nastavnih jedinica iz nastavnih i vannastavnih aktivnosti koje obrađuju temu konkursa.

Detaljnije o USLOVIMA  konkursa pročitajte OVDE.

Preuzmite PRIJAVNI FORMULAR.

ROK: 20. decembar 2015. godine