Aktuelno

BROJ I NAZIV

I

UGOVORI

II

Nabavka nameštaja i opreme za prvu grupu školskih objekata u okviru „Programa modernizacije škola“, br. OP/D/05/15

Nabavka radova ,,Energetska efikasnost u  javnim zgradama“ – Međunarodni poziv (Pretkvalifikacija Izvođača/Ponuđača)

Nabavka udžbenika

PO

Opremanje Doma učenika poljoprivredne škole Svilajnac

PO

Opremanje Doma učenika Leskovac

PO

Opremanje Doma učenika „Karađorđe“ Beograd

PO

MV/01/15 – Nabavka usluga – objavljivanje informativnih oglasa

PP/U/04/15 – Nabavka usluge – štampanje i pakovanje testova za polaganje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2014/2015 godinu sa obezbeđenjem bezbednosnih procedura u sistemu do dostave krajnjem korisniku

PP/U/05/15 – Nabavka usluge – kompjuterske usluge za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2014/2015 godinu i upis učenika u srednju školu

PP/U/01/15 – Nabavka usluge – vrednovanje postignuća učenika u matematici i prirodnim naukama u osnovnoj školi TIMSS 2015

Sprovođenje obuke u cilju implementacije projekta „Obrazovanje za socijalnu inkluziju“

PO

Sprovođenje obuke u cilju implementacije projekta „Obrazovanje za socijalnu inkluziju“

PO

MV/05/15 – Nabavka usluge – usluge redovnog i vanrednog servisa vozila, za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Obaveštenja o zaključenim ugovorima po partijama:

partija 1

partija 2

partija 3

partija 4

OP/U/02/15 – Nabavka usluge – ysluga organizovanja službenih putovanja i skupova u zemlji i inostranstvu za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Centralizovane javne nabavke

MV/07/15 – ishrana studenata koji se finansiraju iz Budžeta Republike Srbije, u mestima u kojima nema studentskih domova i restorana – Valjevo