Kонкурси за попуњавање извршилачких радних места у МПНТР

КОНКУРСИ 2021. ГОДИНЕ

9.6.2021 – ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

ИСТЕКАО ЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

12.5.2021 – ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

ИСТЕКАО ЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

31.3.2021 – ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

ИСТЕКАО ЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

17.2.2021 – ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

ИСТЕКАО ЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

26.1.2021 – ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

ИСТЕКАО ЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

13.1.2021 – ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

ИСТЕКАО ЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

КОНКУРСИ 2020. ГОДИНЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА датум објаве: 25.11.2020.

ИСТЕКАО ЈЕ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА датум објаве: 20.10.2020.

ИСТЕКАО РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈАдатум објаве: 09.09.2020.

 ИСТЕКАО РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈАдатум објаве: 29.07.2020.

 ИСТЕКАО РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА датум објаве: 03.06.2020.
Напомена: Истекао рок за подношење пријава
Јавни конкурс за попуњавање положаја  датум објаве: 26.02.2020.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 05.02.2020.
Напомена: Истекао рок за подношење пријава

КОНКУРСИ 2019. ГОДИНЕ

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве  датум објаве: 03.12.2019.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 13.11.2019.
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве  датум објаве: 21.10.2019.
Јавни конкурс за попуњавање положаја датум објаве: 04.09.2019.
Интерни конкурс за попуњавање положаја датум објаве: 02.09.2019.
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак – према шифрама подносиоца пријаве датум објаве: 06.09.2019.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 21.08.2019.
Списак кандидата који су испунили мерила за избор на радно место шеф Одсека за послове високог образовања, у звању виши саветник, Сектор за високо образовање  датум објаве: 01.08.2019.
Списак кандидата који су испунили мерила за избор на радно место за опште послове, у звању самостални саветник, Секретаријат министарства – Одељење за опште послове   датум објаве: 27.08.2019.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 23.01.2019.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја који је објављен на web страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровимаwww.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови” број 813 од 23.01.2019. године, исправља се у делу VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак и гласи:

„Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, почев од 20. фебруара 2019. године, са почетком у 9,00 часова, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом на адресе које наведу у својим пријавама, а ради провере познавања рада на рачунару и провере вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности. За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на рачунару и проверу вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности, провера других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту јавног конкурса биће спроведене у просторијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина бр. 22-26, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које наведу у својим пријавама.“

 У осталом делу јавни конкурс је непромењен.

Јавни конкурс за попуњавање положаја  датум објаве: 03.01.2019.

2018. годинa

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 26.12.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 12.12.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја који је објављен на web страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови” број 807 од 12.12.2018. године, поништава се за радно место за администрацију сервиса е-Науке, разврстано у звање саветник, у Сектору за дигитализацију у просвети и науци – Група за е-Науку – један извршилац

Јавни позив за стручно оспособљавање незапослених лица ради стицања радног искуства ⁄ датум објаве: 17.10.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 29.08.2018.

Јавни позив за стручно оспособљавање незапослених лица ради стицања радног искуства ⁄ датум објаве: 01.08.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 18.07.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 13.06.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 23.05.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 04.04.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 07.02.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 24.01.2018.

2017. година

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 29.11.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 25.10.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 30.08.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 21.06.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 05.04.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 14.02.2017.

2016. година

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 21.12.2016.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 23.11.2016.

Конкурс за програмера у оквиру пројекта „Унапређење аналитичких капацитета МПНТР и успостављање информационог система за предшколско васпитање и образовање у Републици Србији“ ⁄ датум објаве: 07.10.2016.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 27.07.2016.

Jавни конкурса за попуњавање  извршилачког радног места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја – Радно место шеф Одсека за буџетско рачуноводство, у звању виши саветник – 1 извршилац ⁄ датум објаве: 22.06.2016.

2015. година

Jавни конкурса за попуњавање  положаја у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 23.12.2015.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 23.12.2015.

Jавни конкурса за попуњавање  положаја у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 16.12.2015.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 16.12.2015.

Jавни конкурса за попуњавање два извршилачка радна места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 28.10.2015.

Радно место за обраду књиговодствене документације, у звању референт, у Сектору за финансије МПНТР ⁄ датум објаве: 21.10.2015.

Jавни конкурса за попуњавање седам положаја у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 21.10.2015.

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.