Kонкурси за попуњавање извршилачких радних места у МПНТР

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 05.04.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 14.02.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 21.12.2016.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 23.11.2016.

Конкурс за програмера у оквиру пројекта „Унапређење аналитичких капацитета МПНТР и успостављање информационог система за предшколско васпитање и образовање у Републици Србији“  датум објаве: 07.10.2016.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 27.07.2016.

Jавни конкурса за попуњавање  извршилачког радног места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја – Радно место шеф Одсека за буџетско рачуноводство, у звању виши саветник – 1 извршилац ⁄ датум објаве: 22.06.2016.

Jавни конкурса за попуњавање  положаја у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 23.12.2015.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја  датум објаве: 23.12.2015.

Jавни конкурса за попуњавање  положаја у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 16.12.2015.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја  датум објаве: 16.12.2015.

Jавни конкурса за попуњавање два извршилачка радна места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 28.10.2015.

Радно место за обраду књиговодствене документације, у звању референт, у Сектору за финансије МПНТР ⁄ датум објаве: 21.10.2015. 

Jавни конкурса за попуњавање седам положаја у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 21.10.2015.

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.