Kонкурси за попуњавање извршилачких радних места у МПНТР

КОНКУРСИ 2018. ГОДИНЕ

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 12.12.2018.

Јавни позив за стручно оспособљавање незапослених лица ради стицања радног искуства  датум објаве: 17.10.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 29.08.2018.

Јавни позив за стручно оспособљавање незапослених лица ради стицања радног искуства  датум објаве: 01.08.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 18.07.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 13.06.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 23.05.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 04.04.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 07.02.2018.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја  датум објаве: 24.01.2018.

2017. година

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 29.11.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 25.10.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 30.08.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 21.06.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 05.04.2017.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 14.02.2017.

2016. година

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 21.12.2016.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 23.11.2016.

Конкурс за програмера у оквиру пројекта „Унапређење аналитичких капацитета МПНТР и успостављање информационог система за предшколско васпитање и образовање у Републици Србији“ ⁄ датум објаве: 07.10.2016.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја ⁄ датум објаве: 27.07.2016.

Jавни конкурса за попуњавање  извршилачког радног места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја – Радно место шеф Одсека за буџетско рачуноводство, у звању виши саветник – 1 извршилац ⁄ датум објаве: 22.06.2016.

2015. година

Jавни конкурса за попуњавање  положаја у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 23.12.2015.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoг радног места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 23.12.2015.

Jавни конкурса за попуњавање  положаја у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 16.12.2015.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 16.12.2015.

Jавни конкурса за попуњавање два извршилачка радна места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 28.10.2015.

Радно место за обраду књиговодствене документације, у звању референт, у Сектору за финансије МПНТР ⁄ датум објаве: 21.10.2015.

Jавни конкурса за попуњавање седам положаја у Министарству просвете, науке и технолошког развоја ⁄ датум објаве: 21.10.2015.

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.