Konkursi za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u MPNTR

KONKURSI 2021. GODINE

26.1.2021 – INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA

ISTEKAO JE ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

 

KONKURSI 2020. GODINE

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJAdatum objave: 09.09.2020.

 ISTEKAO ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJAdatum objave: 29.07.2020.

 ISTEKAO ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Javni konkurs za popunjavanje položaja  datum objave: 26.02.2020.

KONKURSI 2019. GODINE

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave  datum objave: 03.12.2019.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave  datum objave: 21.10.2019.

Javni konkurs za popunjavanje položaja datum objave: 04.09.2019.

Interni konkurs za popunjavanje položaja datum objave: 02.09.2019.

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak – prema šiframa podnosioca prijave datum objave: 06.09.2019.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja  datum objave: 21.08.2019.

Spisak kandidata koji su ispunili merila za izbor na radno mesto šef Odseka za poslove visokog obrazovanja, u zvanju viši savetnik, Sektor za visoko obrazovanje  datum objave: 01.08.2019.

Spisak kandidata koji su ispunili merila za izbor na radno mesto za opšte poslove, u zvanju samostalni savetnik, Sekretarijat ministarstva – Odeljenje za opšte poslove   datum objave: 27.08.2019.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja  datum objave: 23.01.2019.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji je objavljen na web stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovimawww.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi” broj 813 od 23.01.2019. godine, ispravlja se u delu VIII Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak i glasi:

„Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, počev od 20. februara 2019. godine, sa početkom u 9,00 časova, o čemu će kandidati biti obavešteni telegramom na adrese koje navedu u svojim prijavama, a radi provere poznavanja rada na računaru i provere veština analitičkog rezovanovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti. Za kandidate koji uspešno završe proveru poznavanja rada na računaru i proveru veština analitičkog rezovanovanja i logičkog zaključivanja i organizacionih sposobnosti, provera drugih stručnih osposobljenosti, znanja i veština navedenih u tekstu javnog konkursa biće sprovedene u prostorijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd, Nemanjina br. 22-26, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve kontakt telefona koje navedu u svojim prijavama.“

 U ostalom delu javni konkurs je nepromenjen.

Javni konkurs za popunjavanje položaja  datum objave: 03.01.2019.

2018. godina

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 26.12.2018.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 12.12.2018.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji je objavljen na web stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja www.mpn.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi” broj 807 od 12.12.2018. godine, poništava se za radno mesto za administraciju servisa e-Nauke, razvrstano u zvanje savetnik, u Sektoru za digitalizaciju u prosveti i nauci – Grupa za e-Nauku – jedan izvršilac

Javni poziv za stručno osposobljavanje nezaposlenih lica radi sticanja radnog iskustva ⁄ datum objave: 17.10.2018.

 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 29.08.2018.

 

Javni poziv za stručno osposobljavanje nezaposlenih lica radi sticanja radnog iskustva ⁄ datum objave: 01.08.2018.

 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 18.07.2018.

 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 13.06.2018.

 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 23.05.2018.

 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 04.04.2018.

 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 07.02.2018.

 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 24.01.2018.

2017. godina

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 29.11.2017.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 25.10.2017.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 30.08.2017.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 21.06.2017.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 05.04.2017.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 14.02.2017.

2016. godina

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 21.12.2016.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 23.11.2016.

Konkurs za programera u okviru projekta „Unapređenje analitičkih kapaciteta MPNTR i uspostavljanje informacionog sistema za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ ⁄ datum objave: 07.10.2016.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 27.07.2016.

Javni konkursa za popunjavanje  izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Radno mesto šef Odseka za budžetsko računovodstvo, u zvanju viši savetnik – 1 izvršilac ⁄ datum objave: 22.06.2016.

2015. godina

Javni konkursa za popunjavanje  položaja u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 23.12.2015.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 23.12.2015.

Javni konkursa za popunjavanje  položaja u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 16.12.2015.

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 16.12.2015.

Javni konkursa za popunjavanje dva izvršilačka radna mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 28.10.2015.

Radno mesto za obradu knjigovodstvene dokumentacije, u zvanju referent, u Sektoru za finansije MPNTR ⁄ datum objave: 21.10.2015.

Javni konkursa za popunjavanje sedam položaja u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ⁄ datum objave: 21.10.2015.

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.