Актуелно

Јавни позив: ангажовање за позицију Службеник/ца за набавке (1 запослен/а) у оквиру пројекта „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама“/ датум објаве: 16.04.2018.

Јавни позив за подношење пријава за позицију консултанта за ИКТ системе у оквиру УНИЦЕФ пројекта „Унапређење аналитичких капацитета и успостављање информационог система за предшколско васпитање и образовање у Републици Србији“датум објаве: 04.04.2018.

Јавни позив за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2018. години/датум објаве: 21.03.2018.

Јавни позив за подношење пријава за позицију програмер у оквиру УНИЦЕФ пројекта „Унапређење аналитичких капацитета и успостављање информационог система за предшколско васпитање и образовање у Републици Србији“ /датум објаве: 05.01.2018.

2017. година

Јавни позив за подношење пријава за позицију аналитичар у оквиру УНИЦЕФ пројекта „Унапређење аналитичких капацитета и успостављање информационог система за предшколско васпитање и образовање у Републици Србији“/ датум објаве: 02.11.2017.

ЈАВНИ КОНКУРС за учешће у коришћењу финансијских средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја намењеним за дотације невладиним и другим непрофитним организацијама значајним за образовање у 2017. години/ датум објаве: 12.10.2017.

Јавни позив за подношење захтева за доделу финансијских средстава из буџета Републике Србије за реализацију инвестиционих пројеката у оквиру програма расподеле инвестиционих средстава МПНТР за 2018. годину/ датум објаве: 27.09.2017.

Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2017/2018. годину/ датум објаве: 13.06.2017.

Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2017/2018. годину/ датум објаве: 13.06.2017.

Конкурс за пријем студената у установу Студентско одмаралиште „Београд“ са јединицама:
1. „Радојка Лакић“ на Авали
2. „Ратко Митровић“ на Златибору, за школску 2017/2018. годину/ 
датум објаве: 13.06.2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ школама за учешће у првој фази спровођења програма стручног усавршавања за достизање основног нивоа дигиталних компетенција за наставнике основних и средњих школа/ датум објаве: 13.06.2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор школа за учешће у пилот-истраживању „Самовредновање електронске зрелости установа“/ датум објаве: 07.06.2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ  за Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација/ датум објаве: 02.06.2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор водитеља програма стручног усавршавања за достизање oсновног нивоа дигиталних компетенција/ датум објаве: 26.05.2017.

Јавни конкурс за реализацију пројeкта „Дух младости“ – промоција дуалног образовања/ датум објаве: 12.05.2017.

2016. година

КОНКУРС за избор саветника-спољних сарадника за предмете, групе и области предмета,активности и стручне послове/ датум објаве: новембар 2016.

Jaвни позив за избор недостајућих уџбеника за изборни предмет ромски језик са елементима националне културе за први, други, трећи и четврти разред основне школе  датум објаве: 13.07.2016.

Нови текст Јавног позива: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

Teкст позива – не важи, погледајте измене у документу изнад

 

 

 

Јавни позив за избор чланова стручног тима за подршку учешћу Републике Србије у тематској групи за промоцију грађанства и заједничких вредности слобода, толеранције и недискриминације у образовању, ЕУ Отвореног метода координације (OMK) у области образовања и обуке  датум објаве: 16.06.2016.

Teкст позива

Кандидати треба да доставе: основне податке и кратку радну биографију (не дуже од две A4 стране)  у електронском облику на адресу omk@mpn.gov.rs

 

 

Јавни позив за подношење захтева за одобравање рукописа приручника и наставних материјала за стручне предмете у стручним школама   датум објаве: 16.06.2016.

Конкурс Групе за ученички и студентски стандард, МПНТР  ⁄ датум објаве: 14.06.2016.

 

 

Јавни позив за израду интернет презентације националног оквира квалификација и базе националних квалификација   датум објаве: 07.06.2016.

Позив за достављање коментара и сугестија на нацрт Извештаја Републике Србије о примени УНЕСКО Конвенције и Препорука против дискриминације у образовању за период 2012-2015. године  датум објаве: 01.06.2016.

КОНКУРС: Програм за креирање образовних политика на основу података и резултата истраживања  датум објаве: 28.05.2016.

Јавни позив за стављање на листу лица компетентних у области инклузивног образовања и васпитања за школску 2015/16. и 2016/17. годину  датум измене: 27.04.2016.

Ј А В Н И  П О З И В за представљање примера добре праксе засноване на постизању стандарда постигнућа – образовни стандарди и развоју међупредметних компетенција  датум измене: 28.04.2016.

Јавни позив за избор чланова за формирање радне групе ИКТ, МПНТР   датум објаве: 12.04.2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ технолошко-развојним компанијама за чланство у Научно-технолошком парку Београд   датум објаве: 06.04.2016.

Наградни конкурс под називом„Визуелизација отворених података МПНТР“  датум објаве: 4.04.2016.

Конкурс за учешће школа на Летњој академији  (Regional Summer Academy for South East Europe)   датум објаве: 28.03.2016.

Позив истраживачима за учешће у пројекту „Образовање у фокусу“ („Education in Focus“)  датум објаве: 25.03.2016.

Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2016.години  датум објаве: 29.01.2016.

ОДЛУКА о одобреним дотацијама студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2016. години

Конкурс за средње школе које ће реализовати кооперативини модел образовања у занатско-техничким профилима за први разред од школске 2016/2017. године  датум објаве: 01.12.2015.

Одлука о  избору школа које ће у школској 2016/17. години уписати ученике на неки од образовних профила по моделу кооперативног образовања

Кандидатура за чланство у Заједничком телу за подршку раду и координацију надзора над радом интерресорних комисија  датум објаве: 14.01.2016.

Јавни позив за избор уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године  датум објаве: 06.01.2016.

2015. година

Јавни позив за Светосавску награду за 2015. годину  датум објаве: 07.12.2015.

Jавни конкурс за најбољи образовни филм на тему „Моћ воде“ / Zepter, МПНТР  датум објаве: 24.11.2015.

Конкурс за избор ученика ромске националности уписаних у средње школе за доделу стипендија за школску 2015/2016. годину датум објаве: 15.09.2015.

Јавни позив за прикупљање предлога пројеката за ревитализацију и развој истраживања и образовања у јавном сектору ⁄ датум објаве: 15.08.2015.

Јавни конкурс за учешће у коришћењу финансијских средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја намењеним за дотације невладиним организацијама значајним за образовање у 2015. години   датум објаве: 28.04.2015. 

Конкурс за награду Унеско/Хамдан бин Рашид ал-Мактум за изузетну праксу и учинак на побољшању ефикасности наставника  ⁄ датум објаве: 14.04.2015. 

Позив за достављање предлога за измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања  ⁄ датум објаве: 18.07.2014. 

Коначна листа вредновања и рангирања пријављених програма по расписаном Јавном конкурсу за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од општег интереса за студенте у 2014. години  ⁄ датум објаве: 24.03.2014. 

Позив Министарства научницима, предавачима и еминентним стручњацима из дијаспоре   датум објаве: 12.11.2013. 

Позив за унапређивање квалитета наставног процеса и афирмацију Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици  ⁄ датум објаве: 12.11.2013. 

Јавни конкурс „Програма модернизације школа“ финансиран из средстава зајма Европске инвестиционе банке  ⁄ датум објаве: 08.07.2013.