Наука и технолошки развој – конкурси

Актуелно

Јавни позив за предлагање кандидата за чланове матичних научних одбора – 9.6.2021. године

Јавни позив за избор чланова Научног савета Фонда за науку Републике Србије – 2.4.2021. 

 

Јавни позив за учешће у средствима Министарства у 2021. години/ датум објаве: 20.1.2021.

 

Јавни позив за спровођење и организацију Такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2021. години ⁄ датум објаве: 18.01.2021.

Конкурси 2020. година
ЧЕТВРТИ ПОЗИВ талентованим младим истраживачима – студентима докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама ⁄  датум објаве: 23.11.2020.
Други Јавни  позив за учешће у средствима Министарства y 2020. години за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији ⁄  датум објаве: 19.06.2020.
Јавни позив за спровођење и организацију Такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2020. години ⁄  датум објаве: 23.01.2020.
Јавни позив за учешће у средствима Министарства y 2020. години ⁄  датум објаве: 26.12.2019.
UNESCO Конкурси
Стална  мисија Републике Србије  при UN  и другим међународним организацијама у Женеви  је циркулисала позив за учешће  у  програмима за истраживаче у земљама у развоју  доствљен од стране Јединице за подршку примене Конвенције о забрани биолошког оружја  (BTWC).   Италија у сарадњи са  « The World Academy of Sciences» нуде различите врсте помоћи научницима  из земаља у развоју.  Рок за пријаву је различит  у зависности од  области истраживања.  Опис програма, услови за пријаву и формулари налазе се на страници http://www.unog.ch/bwc/database


1. Стална делегација Аргентине при UNESCO је циркулисала позив за учешће у три пројекта  Министарства  науке технологије и иновација, упућен јавним установама за истраживање и иновације као и приватним институцијама укљученим у режим јавно-приватног партнерства које производе добра и услуге. У питању су пројекти:

  • „Иновације у аквакултури“ – Рок за пријаву је 21.03.2017.

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/388

  • „Технологија за националну производњу саталита“ – Рок за пријаву је 03.04.2017.

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/387

  • „Технологија намењена предвиђању катастрофа“ – Рок за пријаву је 21.03.2017.

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/388

2. Објављен је Објављен је конкурс за стипендије у оквиру партнерства између UNESCO и Међународног центра за одрживи енергетски развој у Москви. Руска Федерација је понудила 20 стипендија за обуку која ће трајати 4 недеље од 02-27.10.2017. Обука ће се одвијати у специјализованим установама Руске Федерације на енглеском језику. Свака земља може да предложи највише два кандидата. Рок за пријаву је 17.04.2017.

3. Међувладина океанографска комисија је објавила конкурс за постдипломски програм на Универзитету у Њу Хемпширу из области истраживања океанског дна. Програм почиње крајем августа ове године  и траје годину дана . Рок за пријаву је 31.03.2017.  Опис програма, услови за пријаву и формулари налазе се на страници http://www.gebco.net/training/training_project/

2019. година

ТРЕЋИ ПОЗИВ талентованим младим истраживачима – студентима докторских академских студија  за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама, датум објаве: 06.11.2019.

Текст позива

Изјава младог истраживача

Обавештење за НИ

Други Јавни позив за учешће у средствима Министарства y 2019. години за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији, датум објаве: 03.06.2019.

Текст Јавног позива

Пропратни материјал

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА НАУЧНОГ САВЕТАФОНДА ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, датум објаве: 18.04.2019.

Текст Јавног позива

Образац пријаве 1

Образац пријаве 2

Решење о именовању Научног савета Фонда за науку

Јавни позив за учешће у средствима Министарства y 2019. години програмску активност додатног образовања и усавршавања талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом, датум објаве: 22.03.2019.

Текст Јавног позива

Текст Критеријума 

Јавни позив за учешћe у средствима Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја у 2019. години, датум објаве: 26.12.2018.

Текст јавног позива

Пропратни материјал

 

2018. година

Јавни позив за учешће у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 2018. години, датум објаве: 29.12.2017.

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋE У СРЕДСТВИМА МИНИСТАРСТВАЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЊА МОНОГРАФИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ, датум објаве: 15.06.2018.

– Критеријуми и упитници:

а) Критеријуми за други јавни позива за суфинансирање монографија у РС у 2018. години
б) е-Упитник
в) Упитник за рецензенте
г) Изјава
д) Извештај за монографије

Позив талентованим младим истраживачима – студентима докторских академских студија за учешће на научноистраживачким пројектима, датум објаве: 01.03.2018.

 

2017. година

 

ОТВОРЕНИ ПОЗИВ за пријаву рецензената за евалуацију иновационих и инфраструктурних пројеката правних лица пријављених по Јавном позиву за пријаву учешћa у реализацији Програмa иновационе делатности утврђеним за 2017. годинудатум објаве: 26.09.2017.

 ЈАВНИ ПОЗИВ за финансирање из буџета Репулике Србије физичких лица-иноватора који су уписани у Регистар иновационе делатности Министарства просвете, науке и технолошког развоја, датум објаве: 20.09.2017.

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће у средствима Министарства за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији у 2017. годинидатум објаве: 28.06.2017.

Јавни позив за учешће у средствима Министарства y 2017. години за програмску активност додатног образовања и усавршавања талентованих ученика и студената,  датум објаве: 07.02.2017.

Јавни позив за учешће у средствима Министарства y 2017. години,датум објаве: 11.01.2017.

2016. година

Јапанска фондација Matsumae International Foundation (MIF) – позив за финансирање, датум објаве: 22.12.2016.

 

Јавни позив за пријаву и учешће у реализацију иновационих пројеката по Програму иновационе делатности утврђеном за 2016. годину/ датум објаве: 24.10.2016.

Други јавни позив за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији y 2016. години ⁄ датум објаве: 06.06.2016.

Јавни позив за учешће у средствима Министарства y 2016 години за програмску активност додатног образовања и усавршавања талентованих ученика и студената ⁄ датум објаве: 15.04.2016.

Јавни позив за предлагање кандидата за чланове матичних научних одборадатум објаве: 06.04.2016.

Јавни позив за спровођење и организацију такмичења за најбољу технолошку иновацију у 2016. години/ датум објаве: 02.02.2016.

Јавни позив за учешће у средстимва Министарства y 2016. години ⁄ датум објаве: 29.01.2016.

2015. година

Јавни позив за пријаву и учешће у реализацији инфраструктурних пројеката регистрованих иновационих организација за пружање инфраструктурне подршку иновационој делатности ⁄ датум објаве: 02.11.2015.

Јавни позив за суфинансирање иновационих активности стручних друштава проналазача у 2015. години ⁄ датум објаве: 02.11.2015.

 

Позив за учешће у избору за доделу престижне Кваризми међународне награде у домену науке ⁄ датум објаве: 30.07.2015.

 

Други јавни позив за суфинансирање издавања монографија у Републици Србији у 2015. године  ⁄ датум објаве: 01.06.2015.

 

 

Конкурс за донацију лабораторијске опреме  ⁄ датум објаве: 14.05.2015.

Јавни позив за учешће у средствима Министарства у 2015. години – Одсек за развој научноистраживачких кадрова ⁄ датум објаве: 14.05.2015.

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.