Konkursi/tenderi

SAIGE PR and visibility – Konsultantska kuća za odnose sa javnošću i vidljivost projekta

PIU FINANCIAL AND GRANTS OFFICER (Part-time) Stručnjak za finansije i grantove


SAIGE ETHICS OFFICER – Stručnjak za etička pitanja


SAIGE PROJECT ASSISTANT AND TRANSLATOR – Projektni asistent i prevodilac


MONITORING AND EVALUATION (M&E) Officer – Stručnjak za praćenje i vrednovanje


SUPPLY OF IT EQUIPMENT FOR SAIGE PROJECT IMPLEMENTATION UNIT – Nabavka IT opreme za Jedinicu za implementaciju Projekata SAIGE


ENVIRONMENTAL & SOCIAL SPECIALIST – Stručnjak za zaštitu životne sredine i socijalna pitanja

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.