КОНТАКТИ:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Тел. централа министарства: 011/3613-734

E-mail:  kabinet@mpn.gov.rs

КАБИНЕТ:

Марко Попадић – Шеф кабинета
Тел: 011/3616-487; 011/3616-489

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА МЕДИЈИМА:

Тања Крстонијевић
E-mail: tanja.krstonijevic@mpn.gov.rs
Тел:011/ 3616-357
Даниела Маринковић
daniela.marinkovic@mpn.gov.rs
Тел:011/ 3616-357
Драгица Гавриловић
E-mail: dragica.gavrilovic@mpn.gov.rs

ПРОТОКОЛ:

Катарина Жугић
Тел:  011/ 3616-531

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ:

Анамарија Вичек
Тел: 011/3616-293
мр Марко С. Миленковић
Тел: 011/2401-911; 011/2404-296
проф. др Владимир Поповић
Тел: 011/ 3616-584
проф. др Ана Ланговић Милићевић
Тел: 011/3616-383
проф. др Владимир Џамић
Тел: 011/3616-289

ПОМОЋНИЦИ МИНИСТРА:

Весна Недељковић – Помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитањe
Тел: 011/3622-317
Александар Пајић – Помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих
Тел: 011/3616-524
проф. др Виктор Недовић – Помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграције
Тел: 011/3616-591
доц. др Бојан Тубић – Помоћник министра за високо образовање
Тел: 011/3615-037
Споменка Симонић – Помоћник министра за ученички и студентски стандард и инвестиције
Тел: 011/3615-085
Др Саша Стојановић – Помоћник министра за дигитализацију у просвети и науци
Тел: 011/2403-320
Габријела Грујић – Помоћник министра за дуално и предузетничко образовање и васпитање
Тел: 011/3616-289; 011/3616-519
Зоран Тубић – Помоћник министра за финансије
Тел: 011/2684-521
Јасмина Јовановић – Помоћник министра за инспекцијске послове
Тел: 011/3616-293
Никола Танић – Помоћник министра за науку
Тел: 011/3640-230
др Саша Лазовић – Помоћник министра за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем
Тел: 011/3640-230

СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА:

Жељка Кнежевић
Тел: 011/3616-600

УЖЕ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ:

Oдсек за правне послове
Александар Марковић
– Шеф одсека
Тел: 011/3610-351
Група за интерну ревизију
Тел: 011/3619-289
Одељење за координацију рада школских управа
Јасмина Ђелић
– Начелник одељења
Тел:011/3622-472

ВАЖНИ КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

Одсек за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа 
Тел:011/2658-375; 011/3616-635; 011/3066-088

Група за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације
Тел. образовање мањина: 011/3619-526
Тел. социјална инклузија: 011/367-0938
Тел. заштита од насиља и дискриминације: 011/3610-383

Одсек за признавање и проверу веродостојности страних и домаћих школских исправа и послове ENIC/NARIC центра
Тел: 011/3616-577; 011/2401-911

Информације од јавног значаја
Даринка Лековић – Руководилац групе за јавност рада
Тел: 011/3671-104

ОСТАЛО:
Школске управе – сви контакт телефони ОВДЕ

Можете нас контактирати
и путем друштвених мрежа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

I

СОС телефон за пријаву насиља:

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.