KONTAKTI:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Adresa: Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd

Tel. centrala ministarstva: 011/3613-734

E-mail:  kabinet@mpn.gov.rs

KABINET:

Marko Popadić – Šef kabineta
Tel: 011/3616-487; 011/3616-489

SLUŽBA ZA ODNOSE SA MEDIJIMA:

Tanja Krstonijević
E-mail: tanja.krstonijevic@mpn.gov.rs
Tel:011/ 3616-357
Daniela Marinković
daniela.marinkovic@mpn.gov.rs
Tel:011/ 3616-357
Dragica Gavrilović
E-mail: dragica.gavrilovic@mpn.gov.rs

PROTOKOL:

Katarina Žugić
Tel:  011/ 3616-531

DRŽAVNI SEKRETARI:

Anamarija Viček
Tel: 011/3616-293
mr Marko S. Milenković
Tel: 011/2401-911; 011/2404-296
prof. dr Vladimir Popović
Tel: 011/ 3616-584
prof. dr Ana Langović Milićević
Tel: 011/3616-383
prof. dr Vladimir Džamić
Tel: 011/3616-289

POMOĆNICI MINISTRA:

Vesna Nedeljković – Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje
Tel: 011/3622-317
Aleksandar Pajić – Pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih
Tel: 011/3616-524
prof. dr Viktor Nedović – Pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Tel: 011/3616-591
doc. dr Bojan Tubić – Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje
Tel: 011/3615-037
Spomenka Simonić – Pomoćnik ministra za učenički i studentski standard i investicije
Tel: 011/3615-085
Dr Saša Stojanović – Pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci
Tel: 011/2403-320
Gabrijela Grujić – Pomoćnik ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje
Tel: 011/3616-289; 011/3616-519
Zoran Tubić – Pomoćnik ministra za finansije
Tel: 011/2684-521
Jasmina Jovanović – Pomoćnik ministra za inspekcijske poslove
Tel: 011/3616-293
Nikola Tanić – Pomoćnik ministra za nauku
Tel: 011/3640-230
dr Saša Lazović – Pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem
Tel: 011/3640-230

SEKRETARIJAT MINISTARSTVA:

Željka Knežević
Tel: 011/3616-600

UŽE UNUTRAŠNjE JEDINICE:

Odsek za pravne poslove
Aleksandar Marković
– Šef odseka
Tel: 011/3610-351
Grupa za internu reviziju
Tel: 011/3619-289
Odeljenje za koordinaciju rada školskih uprava
Jasmina Đelić
– Načelnik odeljenja
Tel:011/3622-472

VAŽNI KONTAKT TELEFONI:

Odsek za polaganje ispita za licencu, direktore i sekretare ustanova 
Tel:011/2658-375; 011/3616-635; 011/3066-088

Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije
Tel. obrazovanje manjina: 011/3619-526
Tel. socijalna inkluzija: 011/367-0938
Tel. zaštita od nasilja i diskriminacije: 011/3610-383

Odsek za priznavanje i proveru verodostojnosti stranih i domaćih školskih isprava i poslove ENIC/NARIC centra
Tel: 011/3616-577; 011/2401-911

Informacije od javnog značaja
Darinka Leković – Rukovodilac grupe za javnost rada
Tel: 011/3671-104

OSTALO:
Školske uprave – svi kontakt telefoni OVDE

Možete nas kontaktirati
i putem društvenih mreža:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

I

SOS telefon za prijavu nasilja:

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.