Секретаријат Министарства 011/363-1257 Немањина 22-26
011/3616-600 V спрат, Ц крило,
Сектор за правне послове 011/363-1091 канцеларија 29
011/3610-351 VIII спрат
Немањина 22-26
Одсек за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа 011/3066-088 канцеларија 28
VI спрат, Ц крило
Уже унутрашње јединице изван сектора и Секретаријата
Одељење за координацију рада школских управа 011/363-1847 Немањина 22-26
011/3622-472 VI спрат, Ц крило,
канцеларија број 13
Група за интерну ревизију 011/3619-289 Немањина 22-26,
IV спрат – Б крило – канцеларија број 4