KONTAKT:

 • NACIONALNI CENTAR ZA ISTRAŽIVANjE TIMSS 2019

Institut za pedagoška istraživanja

Adresa: Dobrinjska 11/III, 11000 Beograd, Srbija

E-mail: timss2019serbia@gmail.com

Telefon: 011/2642-925

 • NACIONALNI TIM U TIMSS 2019

Saradnici Instituta za pedagoška istraživanja zaduženi za realizaciju međunarodnog istraživanja TIMSS 2019 čine rukovodeći i istraživački tim.

Rukovodeći tim:

 1. dr Ivana Đerić, nacionalni koordinator međunarodnog istraživanja TIMSS 2019;
 2. dr Nikoleta Gutvajn, zamenik nacionalnog koordinatora međunarodnog istraživanja TIMSS 2019;
 3. dr Smiljana Jošić, data menadžer međunarodnog istraživanja TIMSS
 4. dr Nada Ševa, rukovodilac istraživačkog tima međunarodnog istraživanja TIMSS 2019;

Istraživački tim:

 1. dr Milja Vujačić, član istraživačkog tima međunarodnog istraživanja TIMSS 2019;
 2. dr Rajka Đević, član istraživačkog tima međunarodnog istraživanja TIMSS 2019;
 3. dr Jelena Stanišić, član istraživačkog tima međunarodnog istraživanja TIMSS 2019;
 4. dr Milica Marušić, član istraživačkog tima međunarodnog istraživanja TIMSS 2019;
 5. msr Dragan Vesić, član istraživačkog tima međunarodnog istraživanja TIMSS 2019;
 6. msr Sanja Grbić, član istraživačkog tima međunarodnog istraživanja TIMSS 2019;
 7. msr Dušan Mandić, član istraživačkog tima međunarodnog istraživanja TIMSS

TIMSS Serbia

TIMSS Serbia, Belgrade, Serbia. 151 likes. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – veliki međunarodni projekat u čijem je fokusu ispitivanje postignuća učenika iz matematike i…

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.