Kontaktirajte MPNTR

 

 

Centrala Ministarstva:

Centrala

 

Odnosi s javnošću i protokol MPNTR:

PR služba i protokol

 

VAŽNI kontakt telefoni:

Odsek za polaganje ispita za licencu, direktore i sekretare ustanova

Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije

Odsek za priznavanje i proveru verodostojnosti stranih i domaćih školskih isprava i poslove ENIC/NARIC centra


Kontaktirajte
 OSNOVNE unutrašnje jedinice Ministarstva:

 

Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje 

         1. Odeljenje za oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja:

 • Grupa za poslove predškolskog vaspitanja i obrazovanja
 • Odsek za poslove osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 • Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije
  2. Grupa za pravne poslove u predškolskom i osnovnom obrazovanju i vaspitanju 

Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih

 • Grupa za pravne poslove u srednjem obrazovanju i vaspitanju i obrazovanju odraslih
 • Grupa za obrazovanje odraslih
 • Grupa za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje
 • Grupa za srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

         1.Odeljenje za projekte iz pretpristupnih fondova EU(IPA), donacije i pridruživanje EU u obrazovanju i nauci:

 • Grupa za programiranje sredstava pretpristupnih fondova(IPA)
 • Odsek za praćenje sprovođenja projekata pretpristupnih fondova EU(IPA)
 • Grupa za pridruživanje EU i međunarodne programe, projekte, sporazume i donacije u obrazovanju u nauci
  2. Odsek za razvojne i istraživačke programe i projekte u obrazovanju i nauci

Sektor za razvoj i visoko obrazovanje

 • Grupa za razvoj visokog obrazovanja
 • Odsek za priznavanje stranih školskih isprava i poslove ENIC/NARIC centra
 • Odsek za visoko obrazovanje
 • Odsek za razvoj informacionog sistema
 • Grupa za analitičke poslove
 • Grupa za nacionalni okvir kvalifikacija

Sektor za učenički i studentski standard

 • Grupa za učenički i studentski standard
 • Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije

Sektor za investicije

 • Odsek za planiranje, koordinaciju i realizaciju investicionih projekata
 • Grupa za javne nabavke

Sektor za strateško planiranje

 • Grupa za preduzetničko i dualno obrazovanje u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i visokog obrazovanja
 • Grupa za preduzetničko i finansijsko obrazovanje u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i visokog obrazovanja
 • Grupa za e-prosvetu

Sektor za finansije

 • Odsek za pripremu programskog budžeta
 • Odeljenje za izvršenje programskog budžeta
 • Odsek za budžetsko računovodstvo
 • Odsek za pripremu i izvršenje programskog budžeta i budžetsko računovodstvo u oblasti nauke
 • Grupa za obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za područje školskih uprava Beograd i Požarevac, sa sedištem u Beogradu
 • Grupa za obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za područje školskih uprava Leskovac, Zaječar i Niš i za ustanove u Kosovsko-Pomoravskom upravnom okrugu, sa sedištem u Leskovcu
 • Grupa za obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za područje školskih uprava Valjevo, Sombor i Novi Sad, sa sedištem u Valjevu
 • Grupa za obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za područje školskih uprava Kraljevo, Užice, Kruševac, Kosovska Mitrovica i Grupe za stručno-pedagoški nadzor za opštine Novi Pazar, Sjenica i Tutin sa sedištem u Novom Pazaru, sa sedištem u Kraljevu
 • Grupa za obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za područje školskih uprava Kragujevac, Jagodina, Čačak i Zrenjanin, sa sedištem u Kragujevcu

Sektor za inspekcijske poslove

 • Odeljenje za inspekcijske poslove u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja
 • Odsek za inspekcijske poslove u ustanovama visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda
 • Grupa za pravne, analitičke i informatičke poslove i praćenje stanja i procenu rizika

Sektor za nauku

 • Odsek za praćenje realizacije programa i projekata u oblasti osnovnih istraživanja i studijsko-analitičke poslove
 • Odsek za razvoj naučnoistraživačkih kadrova
 • Grupa za obezbeđivanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoj naučnoistraživačke delatnosti

Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem

 • Odsek za praćenje realizacije programa i projekata u oblasti tehnološkog razvoja i studijsko-analitičke poslove
 • Grupa za nacionalni inovacioni sistem
 • Grupa za praćenje rada i poslovanja organizacija-korisnika budžetskih sredstava subvencija i sredstava iz međunarodnih kredita i donacija

Posebne unutrašnje jedinice:

Sekretarijat MPNTR

          1. Odeljenje za opšte poslove:

 • Odsek za polaganje ispita za licencu, direktore i sekretare ustanova
 • Grupa za održavanje vozila i poslove vozača i kurira
  2. Odeljenje za usklađivanje rada unutrašnjih jedinica Miistarstva
 • Grupa za javnost rada
 • Grupa za održavanje kvaliteta u internoj mreži računara
  3. Odsek za kadrovske poslove

Kabinet ministra

Uže unutrašnje jedinice izvan sektora i Sekreterijata: 

Grupa za internu reviziju  

Odeljenje za koordinaciju rada školskih uprava

Odsek za pravne poslove

Kontaktirajte Školsku upravu

VAŽNI SAJTOVI

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.