КОНТАКТИ:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Тел. централа министарства: 011/3613-734

КАБИНЕТ:

E-mail:  kabinet@mpn.gov.rs

ПОСЕБАН САВЕТНИК МИНИСТРА ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И КОМУНИКАЦИЈЕ:

Јелена Парезановић

Тел: 011/3616-487
011/3616-489

E-mail: jelena.parezanovic@mpn.gov.rs

СЛУЖБА ЗА САРАДЊУ СА МЕДИЈИМА:

Даниела Маринковић
Драгица Гавриловић
Сњежана Давидовић
Наташа Соколовић

E-mail: press@mpn.gov.rs
Тел: 011 3616 357/ 3616 531

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МПНТР- А:   

Наталиа Кукољ
Тел: 011/3616-487
E-mail: natalia.kukolj@mpn.gov.rs         

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ:

Зоран Касаловић – Државни секретар
Тел: 011/3616-383
проф. др Маријана Дукић Мијатовић – Државни секретар
Тел: 011/3616-584

ПОМОЋНИЦИ МИНИСТРА:

др Милан Пашић – Помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитањe
Тел: 011/3622-317
Милош Благојевић
Помоћник министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих
Тел: 011/3616-524
др Александар Јовић – Помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграције
Тел: 011/3616-591
доц. др Бојан Тубић – Помоћник министра за високо образовање
Тел: 011/3615-037
Споменка Симонић – Помоћник министра за ученички и студентски стандард и инвестиције
Тел: 011/3615-085
Др Саша Стојановић – Помоћник министра за дигитализацију у просвети и науци
Тел: 011/2403-320
064/813-4120
Габријела Грујић – Помоћник министра за дуално и предузетничко образовање и васпитање
Тел: 011/3616-289; 011/3616-519
Срђан Брајовић
Помоћник министра за финансије
Тел: 011/2684-521
Јасмина Јовановић – Помоћник министра за инспекцијске послове
Тел: 011/2403-320
Марина Соковић – Помоћник министра за науку
Тел: 011/3640-230
др Саша Лазовић – Помоћник министра за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем
Тел: 011/3640-230

СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА:
Жељка Кнежевић

Тел: 011/3616-600

УЖЕ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ:

Oдсек за правне послове
Tатјана Ђурђевић Степанић 
– Шеф одсека
Тел: 011/3610-351
011/3616-581
011/363-1748
Група за интерну ревизију
Тел: 011/3619-289
Одељење за координацију рада школских управа
Јасмина Ђелић
– Начелник одељења
Тел: 011/3622-472

ВАЖНИ КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

Одсек за полагање испита за лиценцу, директоре и секретаре установа 
Тел:011/2658-375; 011/3616-635; 011/3066-088

Одсек за људска и мањинска права у образовању
Тел: 011/3670-938

Група за ученичке и студентске кредите и стипендије
Тел:  011/ 2403-547; 011/3806-914 ( сваког радног дана у периоду од 10 до 12 часова)

Информације од јавног значаја
Сања Курћубић – група за јавност рада
Тел: 011/3671-104

Лице за заштиту података о личности одређено од стране министра
Слађана Митић
Тел.+381 11 268 44 42
E-mail: sladjana.mitic@mpn.gov.rs

Напомена:
Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018) што између осталог подразумева информисање и давање мишљења запосленима, у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, о законским обавезама које имају у вези са заштитом података о личности.

Лице за заштиту података о личности одређено од стране Министра – не даје правне савете другим руковаоцима и другим физичким лицима која нису запослена у Министрарству просвете, науке и  технолошког развоја.

ОСТАЛО:
Школске управе – сви контакт телефони ОВДЕ

Можете нас контактирати
и путем друштвених мрежа:

I

СОС телефон за пријаву насиља:

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.