KONTAKTI:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Adresa: Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd

Telefonska centrala ministarstva: 011/3613-734

KABINET:

E-mail:  kabinet@mpn.gov.rs

SLUŽBA ZA SARADNjU SA MEDIJIMA:

E-mail: press@mpn.gov.rs
Tel: 011 3616 357/ 3616 531   

DRŽAVNI SEKRETARI:

Zoran Kasalović – Državni sekretar
Tel: 011/3616-383
prof. dr Marijana Dukić Mijatović – Državni sekretar
Tel: 011/3616-584
Anamarija Viček – Državni sekretar
011/3631-891

SEKTORI U MINISTARSTVU:

Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje
Tel: 011/3622-317
Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih
Tel: 011/3616-524
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Tel: 011/3616-591
Sektor za visoko obrazovanje
Tel: 011/3615-037
Sektor za učenički i studentski standard i investicije
Tel: 011/3615-085
Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci
Tel: 011/2403-320
064/813-4120
Sektor za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje
Tel: 011/3616-289; 011/3616-519
Sektor za finansije
Tel: 011/2684-521
Sektor za inspekcijske poslove
Tel: 011/2403-320
Sektor za nauku
Tel: 011/3640-230
Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem
Tel: 011/3640-230

SEKRETARIJAT MINISTARSTVA:

Tel: 011/3616-600

UŽE UNUTRAŠNjE JEDINICE:

Odeljenje za koordinaciju rada školskih uprava
Tel: 011/3622-472

Odsek za ljudska i manjinska prava u obrazovanju
Tel: 011/3619-526; 011/3615034

Odsek za pravne poslove

Tel:011/3610-351

Odsek za polaganje ispita za licencu, direktore i sekretare ustanova 
Tel:011/2658-375; 011/3616-635; 011/3066-088

Grupa za internu reviziju
Tel: 011/3619-289

Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije
Tel:  011/ 2403-547; 011/3806-914 ( svakog radnog dana u periodu od 10 do 12 časova)

Informacije od javnog značaja
Sanja Kurćubić – grupa za javnost rada
Tel: 011/3671-104

Lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane ministra
Slađana Mitić
Tel.+381 11 268 44 42
E-mail: sladjana.mitic@mpn.gov.rs

 

 

Napomena:
Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze propisane članom 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018) što između ostalog podrazumeva informisanje i davanje mišljenja zaposlenima, u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, o zakonskim obavezama koje imaju u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.

 

 

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti određeno od strane Ministra – ne daje pravne savete drugim rukovaocima i drugim fizičkim licima koja nisu zaposlena u Ministrarstvu prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja.

 

OSTALO:
Školske uprave – svi kontakt telefoni OVDE

Možete nas kontaktirati
i putem društvenih mreža:

I

SOS telefon za prijavu nasilja:

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.