Na času geografije 08. aprila za učenike šestog razreda obrađena je lekcija ,,Integracioni procesi“ tokom koga je nastavnica govorila na temu Međunarodnih organizacija. U sklopu ove jedinice stavlja se akcenat na motive integracionih procesa kao što su ekonomski, politički, vojno-strategijski i ukazuje na značaj međunarodnih organizacija poput EU, UN, NATO pakt i druge. Navodeći šta je program i cilj NATO organizacije iznela je da rešava sporove među zaraćenim stranama. Nakon bombardovanja 1999. godine Kosovo i Metohija su stavljeni pod upravu UN kako bi se očuvala bezbednost stanovništva. Naša zemlja je članica  Partnerstva za mir od 2006. godine, a ta organizacija učestvuje u radu NATO pakta.

Srbija je u zvaničnoj spoljnoj politici vojno neutralna država bez obzira na članstvo od 2006. godine u Partnerstvu za mir.

Stručni saradnici, recenzenti koji rade na sadržaju udžbenika moraju da obrate pažnju na svaku rečenicu koja može da izazove polemike koje nisu u skladu sa politikom koju vodi Srbija kao i narušavanju teritorijalnog integriteta. Očekujem i odgovornost svih institucija kao što je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja čija je nadležnost praćenje nastave i rad sa savetnicima, izjavio je ministar Mladen Šarčević.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kontinuirano radi na unapređenju i proveri sadržaja udžbenika kako bi se iznosila tačnost podataka i to će biti zadatak i u narednom periodu..