Na osnovu člana 21. Zakona u udžbenicima (Službeni glasnik RS 68/15), a na osnovu javnog poziva i predloga Komisije, formirao listu ocenjivača rukopisa udžbenika.

Lista je javno dostupna na portalu otvorenih podatakaOVDE

Odluka Ministra se nalazi na OVDE