Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja učestvovali su 28. i 29. novembra u Skoplju na međunarodnoj konferenciji „Proširivanje prevencije i reagovanja na nasilje nad decom u zemljama Zapadnog Balkana“ u organizaciji UNICEF-a.

Na skupu su učestvovali i predstavnici sistema obrazovanja i vaspitanja iz Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore.

Teme konferencije bile su prevencija nasilja nad decom u okviru zdravstvenog sistema, razvijanje  rezilijentnosti u obrazovno-vaspitnim ustanovama i izgradnja sistema zaštite od nasilja u okviru ustanova socijalne zaštite.

U okviru panel diskusije koja je bila posvećena razvijanju rezilijentnosti kod učenika u cilju zaštite od nasilja, državni sekretar, dr Dušan Kićović prezentovao je iskustva Srbije u prevenciji nasilja i diskriminacije u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, sistemska rešenja i primere iz prakse.

Sa predstavnicima država Zapadnog Balkana  razmenjena su iskustva i analizirani izazovi, kapaciteti, prioritetne oblasti delovanja kao i mogućnosti za saradnju na nivou regiona.