UNESKO je od 2. – 4. maja 2018. u Veneciji organizovao međunarodnu konferenciju „Izgradnja kapaciteta za prevenciju nasilnog ekstremizma u državama jugoistočne Evrope“ na kojoj su kao predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja učestvovale Vesna Nedeljković, pomoćnica ministarstva za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, Biljana Lajović, specijalista školske psihologije zadužena za rad na prevenciji nasilja, a u ime Ministarstva spoljnih poslova Nemanja Grbić, generalni sekretar za saradnju sa UNESKO-m.

 Na konferenciji je istaknuto da je nasilni ekstremizam ozbiljna pretnja sigurnosti svih država u svetu, i da obrazovanje ima veoma značajnu ulogu u prevenciji. Na to je ukazano i u različitim UN dokumentima relevantnim za ovu oblast koja su usvojena tokom 2015 i 2016.godine.

 Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prezentovali su iskustva Srbije u zaštiti od svih oblika nasilja, rad na razvijanju tolerancije, uvažavanja različitosti, kapaciteta za nenasilno rešavanja konflikata, kao i uključivanje u neka istraživanja ekstremizma.

 Sa predstavnicima država jugoistočne Evrope su razmenjena iskustva i analizirani izazovi, kapaciteti, prioritetne oblasti delovanja, mogućnosti za saradnju na nivou regiona, kao i sa UNESKO-m. To je bila osnova za početak rada na konceptu Akcionog plana za prevenciju nasilnog ekstremizma koji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja treba da razvije u narednom periodu.