Međunarodna naučna saradnja vesti

  • Status stipendiste miruje ukoliko se zaposle ili angažuju u radu zdravstvenih ustanova u periodu vanrednog stanja

  • Ministarstvo formiralo Radnu grupu za prikupljanje naučnih informacija koje se odnose na KOVID-19

  • POZIV ZA FINANSIRANjE INOVATIVNIH REŠENjA ZA SUZBIJANjE EFEKATA PANDEMIJE COVID-19

  • Deseto zasedanje Mešovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Republike Srbije i Republike Slovenije

  • Raspisan program IDEJE i dodeljeni grantovi za finansiranje naučno istraživačkih projekata – PROMIS

Dani Objedinjenog  instituta za nuklearna istraživanja u Srbiji

Dani Objedinjenog instituta za nuklearna istraživanja u Srbiji

Objedinjeni institut za nuklearna istraživanja (www.jinr.ru) je međunarodna naučna organizacija koju čini 18 zemalja sa statusom članice i šest zemalja sa statusom pridružene članice. Osnovan je 1956. godine i nalazi se u Dubni, Moskovska oblast, Rusija. Republika Srbija...

opširnije
Poseta Japanu i planovi za uspešnu buduću saradnju

Poseta Japanu i planovi za uspešnu buduću saradnju

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević je tokom posete Japanu od 29. januara do 2. februara predvodio našu delegaciju na prvim međuvladinim konsultacijama o naučno-tehnološkoj saradnji. Tokom posete susreo sa ministrom obrazovanja, kulture,...

opširnije

© 2015 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.