Međunarodna naučna saradnja vesti

  • Usvojen Akcioni plan za nauku i tehnološki razvoj

  • Šarčević: Preduzete konkretne mere za osnaživanje nauke

  • Podrška inovacijama u Jugoistočnoj Evropi

  • Održano drugo zasedanje zajedničke srpsko-austrijske komisije o naučnoj i tehnološkoj saradnji

  • Sastanak ministra Šarčevića sa delegacijom Liberije o mogućnostima obrazovne i naučne saradnje

Usvojen Akcioni plan za nauku i tehnološki razvoj

Na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vlada Republike Srbije usvojila je, na sednici održanoj 30. jula 2018. godine, Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020....

opširnije

Šarčević: Preduzete konkretne mere za osnaživanje nauke

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević prisustvovao je danas u Rektoratu Univerziteta u Beogradu uručivanju priznanja koja Centar za promociju nauke dodeljuje pojedincima i ustanovama čiji su projekti doprineli promociji,...

opširnije

Podrška inovacijama u Jugoistočnoj Evropi

Na Fakultetu mašinstva i brodogradnje u Zagrebu  04 i 05. jula 2018. godine održana je radionica “Spremnost za ulaganja u inovacone projekte u Jugoistočnoj Evropi”. Radionicu je organizovao Zajednički istraživački centar Evropske komisije u saradnji sa...

opširnije

Bilateralna saradnja sa Crnom Gorom

Naučno-tehnološka saradnja sa Crnom Gorom odvija se na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o naučnoj i tehnološkoj saradnji, zaključenog 21. marta 2011. godine, kao i Programa saradnje između Ministarstva prosvete, nauke i...

opširnije

Odobreni projekti sa Slovenijom za period 2018-2019

Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije, potpisanog 31. maja 2002. godine u Ljubljani, 30. maja 2018. godine je održano deveto zasedanje Mešovite komisije za naučnu i...

opširnije

JAVNI POZIV za finansiranje EUREKA PROJEKATA za 2018. godinu

I  EUREKA PROJEKTI KOJI SE PRIJAVLjUJU PO OVOM POZIVU Osnovni programski princip Eureka inicijative podrazumeva da organizacije-realizatori projekta iz svih zemalja–učesnica slobodno odlučuju o formulisanju, realizaciji i finansiranju Eureka Projekata, čije...

opširnije

© 2015 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.