Međunarodna naučna saradnja vesti

  • Sastanak ministra Šarčevića sa delegacijom Liberije o mogućnostima obrazovne i naučne saradnje

  • Bilateralna saradnja sa Crnom Gorom

  • Odobreni projekti sa Slovenijom za period 2018-2019

  • Franci Demšar održao predavanje na temu „Modeli finansiranja nauke“

  • K O N K U R S za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Italije za period 2019-21

Bilateralna saradnja sa Crnom Gorom

Naučno-tehnološka saradnja sa Crnom Gorom odvija se na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o naučnoj i tehnološkoj saradnji, zaključenog 21. marta 2011. godine, kao i Programa saradnje između Ministarstva prosvete, nauke i...

opširnije

Odobreni projekti sa Slovenijom za period 2018-2019

Na osnovu Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije, potpisanog 31. maja 2002. godine u Ljubljani, 30. maja 2018. godine je održano deveto zasedanje Mešovite komisije za naučnu i...

opširnije

JAVNI POZIV za finansiranje EUREKA PROJEKATA za 2018. godinu

I  EUREKA PROJEKTI KOJI SE PRIJAVLjUJU PO OVOM POZIVU Osnovni programski princip Eureka inicijative podrazumeva da organizacije-realizatori projekta iz svih zemalja–učesnica slobodno odlučuju o formulisanju, realizaciji i finansiranju Eureka Projekata, čije...

opširnije

Peto zasedanje zajedničke komisije Srbija-Baden-Virtemberg

U Beogradu je 16. i 17. aprila održano Peto zasedanje zajedničke komisije Srbija-Baden-Virtemberg, koja je osnovana u decembru 2008. godine sa ciljem unapređenja saradnje Republike Srbije i nemačke pokrajine Baden-Virtemberga u svim oblastima. Na završnoj...

opširnije

Bilateralna saradnja sa Nemačkom

Naučno-tehnološka saradnja Republike Srbije i SR Nemačke odvija se na osnovu „Programa zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima“, potpisanog 19. aprila 2013. godine između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i...

opširnije

U Rektoratu Univerziteta u Beogradu održan COST info dan

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije organizovalo je  danas u Rektoratu Univerziteta u Beogradu COST info dan. COST (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research) je međuvladin okvir za koordinaciju...

opširnije

© 2015 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.