Međunarodna naučna saradnja vesti

  • Peto zasedanje zajedničke komisije Srbija-Baden-Virtemberg

  • Bilateralna saradnja sa Nemačkom

  • U Rektoratu Univerziteta u Beogradu održan COST info dan

  • Šarčević: Model finansiranja nauke jedan od prioriteta Vlade Srbije

  • COST Info dan

Peto zasedanje zajedničke komisije Srbija-Baden-Virtemberg

U Beogradu je 16. i 17. aprila održano Peto zasedanje zajedničke komisije Srbija-Baden-Virtemberg, koja je osnovana u decembru 2008. godine sa ciljem unapređenja saradnje Republike Srbije i nemačke pokrajine Baden-Virtemberga u svim oblastima. Na završnoj...

opširnije

Bilateralna saradnja sa Nemačkom

Naučno-tehnološka saradnja Republike Srbije i SR Nemačke odvija se na osnovu „Programa zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima“, potpisanog 19. aprila 2013. godine između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i...

opširnije

U Rektoratu Univerziteta u Beogradu održan COST info dan

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije organizovalo je  danas u Rektoratu Univerziteta u Beogradu COST info dan. COST (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research) je međuvladin okvir za koordinaciju...

opširnije

COST Info dan

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije organizuje COST info dan, 23. marta 2018. godine. u Beogradu. COST (European COoperation in the field of Scientific and Technical Research) je međuvladin okvir za koordinaciju evropske...

opširnije

Bilateralna saradnja sa Nemačkom

Polazeći od potrebe da se unapredi naučna i tehnološka saradnja uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, a na osnovu Programa zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima, zaključenog 19. aprila 2013. godine između Ministarstva...

opširnije

Prilika za 1.000 mladih istraživača

Konferencija za novinare povodom konkursa za mlade istraživače  i izrade novog zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti održana je danas u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.   Ministar Mladen Šarčević rekao je da se paralelno rade zakoni o ...

opširnije

8. zasedanje srpsko-francuskog Mešovitog komiteta

U okviru Ugovora o saradnji kojim je ustanovljen Program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić”, odnosno „Partnerstvo Hubert Curien” (PHC), potpisanog u Beogradu 16. juna 2003. godine od strane Ministarstva inostranih poslova Republike Francuske i...

opširnije

U Beogradu održan dvodnevni Inovacioni kamp 2017.

U Naučnotehnološkom parku Beograd, 14. i 15. decembra 2017. održan je Inovacioni kamp u Beogradu. Ovaj Kamp je organizovan u cilju boljeg  razumeavnja  potreba softverskih kompanija, radi definisanja budućih  prioriteta za  inovacionu politiku u Srbiji, i...

opširnije

Bilateralna saradnja sa Mađarskom

Polazeći od potrebe da se unapredi naučna i tehnološka saradnja uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, a na osnovu Sporazuma između Saveta Ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke,...

opširnije

Forum ”Nauka i tehnologija u drštvu” u Japanu

Državni sekretar prof. dr Vladimir Popović je u Kjotu od 30. septembra do 03. oktobra 2017. godine učestvovao u radu 14. godišnjeg sastanka Foruma "Nauka i tehnologija u društvu" - STS Forum (The Science and Technology in Society). Forum je i ove godine...

opširnije

© 2015 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.