Međunarodna naučna saradnja vesti

  • Održano Četvrto zasedanje srpsko-kineskog Mešovitog komiteta

  • Na srpsko-kineskom Mešovitom komitetu za naučnu i tehnološku saradnju potpisan Protokol i lista odobrenih projekata

  • Bilateralna saradnja sa Nemačkom

  • ODOBRENI BILATERALNI PROJEKTI iz Programa naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugal za 2018-2019. godinu

  • Prilika za 1.000 mladih istraživača

Bilateralna saradnja sa Nemačkom

Polazeći od potrebe da se unapredi naučna i tehnološka saradnja uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, a na osnovu Programa zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima, zaključenog 19. aprila 2013. godine između Ministarstva...

opširnije

Prilika za 1.000 mladih istraživača

Konferencija za novinare povodom konkursa za mlade istraživače  i izrade novog zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti održana je danas u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.   Ministar Mladen Šarčević rekao je da se paralelno rade zakoni o ...

opširnije

8. zasedanje srpsko-francuskog Mešovitog komiteta

U okviru Ugovora o saradnji kojim je ustanovljen Program integrisanih aktivnosti „Pavle Savić”, odnosno „Partnerstvo Hubert Curien” (PHC), potpisanog u Beogradu 16. juna 2003. godine od strane Ministarstva inostranih poslova Republike Francuske i...

opširnije

U Beogradu održan dvodnevni Inovacioni kamp 2017.

U Naučnotehnološkom parku Beograd, 14. i 15. decembra 2017. održan je Inovacioni kamp u Beogradu. Ovaj Kamp je organizovan u cilju boljeg  razumeavnja  potreba softverskih kompanija, radi definisanja budućih  prioriteta za  inovacionu politiku u Srbiji, i...

opširnije

Bilateralna saradnja sa Mađarskom

Polazeći od potrebe da se unapredi naučna i tehnološka saradnja uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, a na osnovu Sporazuma između Saveta Ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke,...

opširnije

Forum ”Nauka i tehnologija u drštvu” u Japanu

Državni sekretar prof. dr Vladimir Popović je u Kjotu od 30. septembra do 03. oktobra 2017. godine učestvovao u radu 14. godišnjeg sastanka Foruma "Nauka i tehnologija u društvu" - STS Forum (The Science and Technology in Society). Forum je i ove godine...

opširnije

Horizont 2020 obuka u saradnji sa UNDP-om

U saradnji Ministarstva sa UNDP-om u prostoru Centra za promociju nauke danas je otpočela četvorodnevna Horizon 2020 obuka naših istraživača u oblasti zaštite životne sredine. Obukom je obuhvaćeno 30 naučnoistraživačkih organizacija u Srbiji sa ciljem...

opširnije

Otvoreni ERC pozivi u okviru Programa H2020

Evropski istraživački savet (ERC) (https://erc.europa.eu/)  je 03.08.2017. objavio pozive za Starting Grant (StG) i Synergy Grant (SyG)  u okviru stuba izvrsnost u nauci. Takođe su najavljeni  pozivi za Consolidator Grant, Advanced Grant i Proof of Concept...

opširnije

Berlinski proces: Nauka i obrazovanje u Deklaraciji iz Trsta

Na Samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa u Trstu je potpisana zajednička Deklaracija. U Deklaraciji se navodi da su zemlje članice Evropske unije i lideri regiona odlučili da započnu proces uspostavljanja Fondacije za...

opširnije

© 2015 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.