Međunarodna naučna saradnja

erer

JRCnatOCOSTeurekafp7

Bilateralna saradnja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ugovara i finansijski podržava projekte naučno-tehnološke saradnje između naših i inostranih naučno-istraživačkih organizacija (NIO) na osnovu međunarodnih bilateralnih sporazuma.

U slučajevima kada NIO na takav način obezbeđuju dodatna finansijska ili materijalna sredstva iz inostranstva, Ministarstvo će proporcionalno, a u skladu sa budžetskim mogućnostima, obezbediti našim NIO i dodatna podsticajna sredstva.

Bilateralne saradnje - po zemljama
                                 Datum ažuriranja
Kina  15. 02. 2017.
Francuska  07. 04. 2017.
Hrvatska
Portugal
Italija .
Slovenija  21. 04. 2017.
Nemačka  07. 04. 2017.
Austrija  07. 07. 2017.
Slovačka
 Belorusija   01. 03. 2017.
 Crna Gora

Mađarska

 

Multilateralna saradnja 

Multilateralna saradnja odvija se kroz Centralno-evropsku inicijativu (CEI) i Organizaciju za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC).

CEI

CENTRALNO-EVROPSKA INICIJATIVA – CEI

Centralnoevropska inicijativa (CEI) nastala je kao rezultat „četvorne saradnje“, koju su 1989. godine pokrenule Italija, Austrija, Jugoslavija i Mađarska, sa ciljem da se, kroz intenzivnu političku i ekonomsku saradnju sa razvijenim partnerima iz susedstva, ubrza jugoslovensko i mađarsko približavanje evropskim integracijama. CEI je prerasla u Pentagonalu uključenjem ČSSR 1990. godine, odnosno u Heksagonalu ulaskom Poljske na sastanku premijera zemalja članica u Dubrovniku, jula 1991. godine. Zbog izbijanja i intenziviranja krize na prostoru bivše SFRJ, Jugoslavija od tada nije učestvovala u radu CEI. Srbija (tada Savezna Republika Jugoslavija) obnovila je članstvo u CEI na Samitu ove organizacije 24. novembra 2000. godine u Budimpešti. Oblici saradnje u okviru ove inicijative su vrlo raznorodni što se tiče vrste, sadržaja i nivoa saradnje. U okviru CEI postoje redovni godišnji samiti (šefova država / predsednika vlada, uključujući ekonomski forum) i redovni godišnji sastanci ministara inostranih poslova, a sastanci nacionalnih koordinatora i ministara zaduženih za pojedine resore organizuju se po potrebi. Aktivnosti zemalja članica CEI se ogledaju i kroz aktivnosti radnih grupa (ukupno 18) koje su tematski definisane (jedna od njih je radna grupa za nauku i tehno), a podrška tim aktivnostima se obezbeđuje preko tri fonda. Parlamentarna saradnja se odvija u okviru Parlamentarne skupštine.

CEI danas ima 18 članica: Austrija, Albanija, Belorusija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Češka, Italija, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Ukrajina i Crna Gora. Specifičnost CEI je između ostalog i u tome što, za razliku od drugih inicijativa, raspolaže sopstvenim fondovima za finansiranje manjih projekata (glavni donator je Italija). CEI danas ima podjednak broj članica EU i ne-članica (članice su i zemlje tzv. Evropskog susedstva – Belorusija, Ukrajina i Moldavija) što ovu inicijativu čini pogodnom za prenošenje iskustava u procesu evrointegracije.

Sedište Sekretarijata CEI je u Trstu. Vebsajt: www.ceinet.org .

Funkciju Nacionalnog koordinatora za Republiku Srbiju  obavlja ambasador Jela Baćović, zamenik pomoćnika ministra spoljnih poslova za EU (kontakt telefon: 011-3068728, jela.bacovic@mfa.rs )

 

Predstavnik Srbije u radnoj grupi za nauku i tehnologiju je mr Svetlana Bogdanović, samostalni savetnik, kontakt telefon: 011 361 6529 e-mail: svetlana.bogdanovic@mpn.gov.rs

Naučna i tehnološka saradnja u Dunavskom regionu

Naučna i tehnološka saradnja u Dunavskom regionu

Naučna i tehnološka saradnja u Dunavskom regionu

BSEC

Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju (Organization of the Black Sea Economic Cooperation – BSEC) je osnovana na Samitu šefova država i vlada jedanaest zemalja (Rusija, Turska, Bugarska, Rumunija, Ukrajina, Moldavija, Grčka, Azerbejdžan, Jermenija, Gruzija, i Albanija) šireg crnomorskog regiona 25. juna 1992. godine, u Istanbulu.

Republika Srbija je članica BSEC od aprila 2004. godine. Pored 12 zemalja članica, u radu Organizacije kao posmatrači učestvuju Egipat, Austrija, Belorusija, Hrvatska, Češka, Francuska, Nemačka, Izrael, Italija, Poljska, Slovačka, Tunis, SAD, Međunarodni crnomorski klub, Sekretarijat energetske povelje, EU i Crnomorska komisija a kao partneri u sektorskom dijalogu Mađarska, Iran, Jordan, Japan, R. Koreja, Velika Britanija, Crnomorska asocijacija brodara, Asocijacija luka Crnog mora, BSEC-URTA, Crnomorska asocijacija brodograditelja, Crnomorska univerzitetska mreža, Dunavska komisija i dr. Pored toga, BSEC aktivno sarađuje sa UN, EU, CEI i Dunavskom komisijom.

BSEC ima 19 radnih grupa i srodna tela:

Centar za crnomorske ekonomske studije (International Center for Black Sea Studies – ICBSS) sa sedištem u Atini, Parlamentarna skupština BSEC (PABSEC) koju čine delegacije parlamenata zemalja članica BSEC, Poslovni savet (Bussines Council – BC) Crnomorska trgovinska i razvojna banka (BSTDB) sa sedištem u Solunu.

Republika Srbija aktivno učestvuje u radu Organizacije i brojnih radnih grupa u kojima su angažovani predstavnici resornih ministarstava.

Republika Srbija je od 1. jula 2016. godine preuzela šestomesečno predsedavanje Organizacijom za crnomorsku ekonomsku saradnju.

Predstavnik Srbije u radnoj grupi za nauku i tehnologiju je mr Svetlana Bogdanović, samostalni savetnik, kontakt telefon: 011 361 6529 e-mail: svetlana.bogdanovic@mpn.gov.rs

UNESCO Konkursi

Stalna  misija Republike Srbije  pri UN  i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi  je cirkulisala poziv za učešće  u  programima za istraživače u zemljama u razvoju  dostvljen od strane Jedinice za podršku primene Konvencije o zabrani biološkog oružja  (BTWC).   Italija u saradnji sa  « The World Academy of Sciences» nude različite vrste pomoći naučnicima  iz zemalja u razvoju.  Rok za prijavu je različit  u zavisnosti od  oblasti istraživanja.  Opis programa, uslovi za prijavu i formulari nalaze se na stranici http://www.unog.ch/bwc/database

1. Stalna delegacija Argentine pri UNESCO je cirkulisala poziv za učešće u tri projekta  Ministarstva  nauke tehnologije i inovacija, upućen javnim ustanovama za istraživanje i inovacije kao i privatnim institucijama uključenim u režim javno-privatnog partnerstva koje proizvode dobra i usluge. U pitanju su projekti:

  • „Inovacije u akvakulturi“ – Rok za prijavu je 21.03.2017.

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/388

  • „Tehnologija za nacionalnu proizvodnju satalita“ – Rok za prijavu je 03.04.2017.

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/387

  • „Tehnologija namenjena predviđanju katastrofa“ – Rok za prijavu je 21.03.2017.

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/388

2. Objavljen je Objavljen je konkurs za stipendije u okviru partnerstva između UNESCO i Međunarodnog centra za održivi energetski razvoj u Moskvi. Ruska Federacija je ponudila 20 stipendija za obuku koja će trajati 4 nedelje od 02-27.10.2017. Obuka će se odvijati u specijalizovanim ustanovama Ruske Federacije na engleskom jeziku. Svaka zemlja može da predloži najviše dva kandidata. Rok za prijavu je 17.04.2017.

3. Međuvladina okeanografska komisija je objavila konkurs za postdiplomski program na Univerzitetu u Nju Hempširu iz oblasti istraživanja okeanskog dna. Program počinje krajem avgusta ove godine  i traje godinu dana . Rok za prijavu je 31.03.2017.  Opis programa, uslovi za prijavu i formulari nalaze se na stranici http://www.gebco.net/training/training_project/

Obaveštenja

Info dan o Horizont 2020 programu

 

KAKO – DO KADA poslati Obrasce

Obrazac za pripremanje godišnjeg – finalnog izveštaja: OVDE.

Zahtevi za refundaciju troškova na realizaciji bilateralnih projekata, dostavljaju na Obrascu.

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.