Bilateralna saradnja sa Crnom Gorom

Polazeći od potrebe da se uspostavi naučna i tehnološka saradnja uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, a na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o naučnoj i tehnološkoj saradnji, zaključenog 21. marta 2011. godine, kao i Programa saradnje između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva nauke Crne Gore u oblastima nauke i tehnologije za period 2015/2017. godine, potpisanog 17. septembra 2015. godine, nakon razmatranja administrativno korektnih predloga projekata, a u skladu sa prioritetima definisanim u tekstu Konkursa i na osnovu sprovedenih procedura ocene projekata u obe države, usaglašen je i potpisan Protokol sa drugog zasedanja Mešovitog srpsko-crnogorskog komiteta za naučnu i tehnološku saradnju i usvojena je lista za finansiranje 35 projekata (od ukupno 55 predloženih koji su ispunjavali uslove Konkursa) u dvogodišnjem periodu, sa početkom realizacije od 01. januara 2019. godine.


 

Bilateralna saradnja sa Crnom Gorom


 

 

Na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o naučnoj i tehnološkoj saradnji, zaključenog 21. marta 2011. godine, kao i Programa saradnje između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva nauke Crne Gore u oblastima nauke i tehnologije za period 2015/2017. godine, potpisanog 17. septembra 2015. godine, u Nikšiću je 13. oktobra 2016. godine održano Prvo zasedanje Mešovitog srpsko-crnogorskog komiteta za načnu i tehnološku saradnju.

Delegaciju Republike Srbije predvodio je prof. dr. Viktor Nedović, v.d pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a delegaciju Crne Gore Smiljana Prelević, sekretar Ministarstva nauke Crne Gore.

Polazeći od potrebe da se uspostavi naučna i tehnološka saradnja uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, usaglašen je i potpisan Protokol sa prvog zasedanja Mešovitog srpsko-crnogorskog komiteta za naučnu i tehnološku saradnju.

Nakon razmatranja administrativno korektnih predloga projekata, u skladu sa prioritetima definisanim u tekstu Konkursa i na osnovu sprovedenih procedura ocene projekata u obe države, usvojena je lista za finansiranje 30 projekata (od ukupno 79 predloženih koji su ispunjavali uslove Konkursa) u dvogodišnjem periodu, sa početkom realizacije od 15. oktobra 2016. godine.

>>> Preuzmite LISTU ODOBRENIH PROJEKATA 2016/2018.

Konkurs za projektni period  15. okotobar 2016. – 15. oktobar 2018. godine

 

Za detaljne informacije možete se obratiti:

Milica Golubović Tasevska,
Ministarstvo prosvetete, nauke i tehnološkog razvoja
Tel: + 381 11 36 16 545
Faks: + 381 11 36 16 589
e-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs