Билатерална сарадња са Црном Гором

Полазећи од потребе да се успостави научна и технолошка сарадња уз поштовање заједничких и уважавање националних интереса, а на основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о научној и технолошкој сарадњи, закљученог 21. марта 2011. године, као и Програма сарадње између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства науке Црне Горе у областима науке и технологије за период 2015/2017. године, потписаног 17. септембра 2015. године, након разматрања административно коректних предлога пројеката, а у складу са приоритетима дефинисаним у тексту Конкурса и на основу спроведених процедура оцене пројеката у обе државе, усаглашен је и потписан Протокол са другог заседања Мешовитог српско-црногорског комитета за научну и технолошку сарадњу и усвојена је листа за финансирање 35 пројеката (од укупно 55 предложених који су испуњавали услове Конкурса) у двогодишњем периоду, са почетком реализације од 01. јануара 2019. године.


 

Билатерална сарадња са Црном Гором


 

 

На основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о научној и технолошкој сарадњи, закљученог 21. марта 2011. године, као и Програма сарадње између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Министарства науке Црне Горе у областима науке и технологије за период 2015/2017. године, потписаног 17. септембра 2015. године, у Никшићу је 13. октобра 2016. године одржано Прво заседање Мешовитог српско-црногорског комитета за начну и технолошку сарадњу.

Делегацију Републике Србије предводио је проф. др. Виктор Недовић, в.д помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграције у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, а делегацију Црне Горе Смиљана Прелевић, секретар Министарства науке Црне Горе.

Полазећи од потребе да се успостави научна и технолошка сарадња уз поштовање заједничких и уважавање националних интереса, усаглашен је и потписан Протокол са првог заседања Мешовитог српско-црногорског комитета за научну и технолошку сарадњу.

Након разматрања административно коректних предлога пројеката, у складу са приоритетима дефинисаним у тексту Конкурса и на основу спроведених процедура оцене пројеката у обе државе, усвојена је листа за финансирање 30 пројеката (од укупно 79 предложених који су испуњавали услове Конкурса) у двогодишњем периоду, са почетком реализације од 15. октобра 2016. године.

>>> Преузмите ЛИСТУ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА 2016/2018.

Конкурс за пројектни период  15. окотобар 2016. – 15. октобар 2018. године

 

За детаљне информације можете се обратити:

Милица Голубовић Тасевска,
Министарство просветете, науке и технолошког развоја
Тел: + 381 11 36 16 545
Факс: + 381 11 36 16 589
e-маил: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs