Bilateralna saradnja sa Francuskom

Republika Srbija nema potpisan Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji sa Republikom Francuskom na nivou dveju država. Naučno-tehnička saradnja sa Republikom Francuskom se odvija kroz dva Programa na osnovu:

  1. Potpisnog Ugovora između Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije (sadašnji naziv Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) i Ministarstva inostranih poslova Republike Francuske i
  2. Potpisanog Sporazuma o naučnoj saradnji između Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (sadašnji naziv Ministarstvo prosvete i nauke) i Nacionalnog centra za naučna istraživanja Republike Francuske CNRS (Centre national de la recherche scientifique).

Za detaljne informacije možete se obratiti:

Nadi Milošević
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Tel.: +381 11 36-16-529
Faks: +381 11 26-88-047
e-mail: nada.milosevic@mpn.gov.rs

 AKTUELNO:

KONKURS ZA SUFINANSIRANjE NAUČNE I TEHNOLOŠKE SARADNjE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE FRANCUSKE U OKVIRU Programa „PAVLE SAVIĆ“ 2020-2021

Održano Deveto zasedanje srpsko-francuskog Mešovitog komiteta

 

 

8. zasedanje srpsko-francuskog Mešovitog komiteta

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.