Билатерална сарадња са Хрватском

Одобрени билатерални пројекти са Хрватском за период 2019-2020.


 

Јавни позив за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске за период 2019. – 2020. год.

Сарадња у области науке са Републиком Хрватском спроводи се на основу Меморандума о започињању програма научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске који је потписан у Загребу, 05. 11. 2005. године. Меморандумом је дефинисан Програм билатералне сарадње „Знањем до напретка и стабилности“ на основу кога се расписују Конкурси за предлагање билатералних пројеката и одржавају заседања Мешовитих комисија за научно-технолошку сарадњу. Мешовита комисија доноси одлуку о броју финансираних пројеката за сваки двогодишњи циклус.

У четвртом пројектном циклусу, за период 2016-2017. одобрено је 52 пројекта за финансирање – сазнајте детаље ОВДЕ.
Расписивање наредног циклуса билатералне сарадње са Р. Хрватском очекује се у току 2018. године.

АРХИВА

Први пројектни циклус 2008-2010. година. Одобрен је 21 пројекат за финансирање.

Други пројектни циклус 2010-2011. година. Одобрено је 14 пројеката за финансирање.

Трећи пројектни циклус 2011-2012. година. Одобрено је 32 пројекта за финансирање.

Четврти пројектни циклус 2016-2017. година. Одобрено је 52 пројекта за финансирање

На основу Меморандума о започињању научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

Јавни позив за суфинансирање научно-технолошке сарадње између
Републике Србије и Републике Хрватске за период 2016. – 2017. године

1. Предмет конкурса је суфинансирање међусобних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које проистичу из реализације програма билатералне научно-технолошке сарадње.

Трошкови везани за размену истраживача биће покривени на следећи начин:

− Страна која прима истраживаче сноси трошкове смештаја и дневница као и трошкове путовања на својој територији који су неопходни за реализацију програма и пројеката;
− Страна која упућује истраживаче сноси трошкове превоза између седишта институција које сарађују као и трошкове здравственог осигурања.

Планирани буџет пројекта намењен суфинансирању међусобних посета истраживача износи 1500 евра по једној години реализације пројектних активности односно до 3000 евра за две године.

Захтеви за рефундацију трошкова на реализацији билатералних пројеката, достављају се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у форми Захтева који се може преузети на Интернет адреси Министарства у огранку међународни програми/билатерале, уз пратеће прилоге.

Истраживачке активности на пројектима биће финансиране према интерним правилима у свакој земљи.

2. Услови конкурса:

На конкурс се могу пријавити истраживачи и групе истраживача, запослени у научно-истраживачким организацијама, који испуњавају услове у складу са Законом о научно-истраживачкој делатности.
Предложени билатерални пројекти треба да се базирају на националним научно-истраживачким пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије или су финансирани из међународних извора (нпр. 7. Оквирни програм ЕУ, Хоризонт2020).

Предлози пројеката морају бити поднети истовремено у обе земље.

Изабрани пројекти биће заједнички финансирани.

3. Приоритетне области:

– биомедицина,
– храна, пољопривреда и биотехнологија,
– заштита животне средине,
– изградња информационог друштва,
– обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност,
– нови материјали,
– друштвене и хуманистичке науке,

4. Подношење предлога пројекта

У Републици Србији (важи за партнерску институцију из Србије) предлог пројекта доставити у електронском и штампаном облику до 27. јула 2015. године.

Руководиоци пројекта попуњавају електронску пријаву која се налази на интернет страници:www.mpn.gov.rs/bilateral/croatia потом исту штампају и достављају лично на писарницу Министарства или поштом на адресу:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Немањина 22-26
11000 Београд
Р. Србија
Конкурс за суфинансирање билатералне научне сарадње између Р. Србије и Р. Хрватске за период 2016. – 2017. године

Потребно је пријаву пројекта послати и на електронску адресу: zeljka.dukic@mpn.gov.rs

У Републици Хрватској (важи за партнерску институцију из Хрватске)

Министарство знаности, образовања и шпорта
Управа за знаност и технологију
Служба за међународну сурадњу – (Натјечај за хрватско-српске пројекте)
Доње Светице 38
10000 Загреб
Р. Хрватска

5. Селекција пројеката:

Заједничка селекција пројеката ће се базирати на резултатима евалуације у свакој земљи и биће извршена у складу са следећим критеријумима:
– Оцене пројекта, која је резултат евалуације домаћих експерата, на основу
интерних критеријума;
– Оцене компетентности истраживачког тима, која представља просечну вредност
нумеричке категоризације истраживача на пројекту;
– Оцене компетентности руководиоца пројекта;
– Оцене заступљености младих истраживача у пројектном тиму.

Мешовита комисија ће при одабиру пројеката предност дати руководиоцима који нису учествовали у предходним Јавним позивима као и пројектима које воде млађи научници.

Након што је сваки партнер у заједничком пројекту поднео предлог својој надлежној институцији, у свакој земљи ће се спровести интерна процедура евалуације.

6. Време извођења заједничких истраживачких пројеката је 2 године.

 

 

Додатне информације у вези са Јавним позивом:

Жељка Дукић
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22-26
11000 Београд, Р. Србија
Тел.: +381 11 36 16 529
е-маил: zeljka.dukic@mpn.gov.rs

[custom-facebook-feed]

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.