Bilateralna saradnja sa Hrvatskom

Odobreni bilateralni projekti sa Hrvatskom za period 2019-2020.


 

Javni poziv za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske za period 2019. – 2020. god.

Saradnja u oblasti nauke sa Republikom Hrvatskom sprovodi se na osnovu Memoranduma o započinjanju programa naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske koji je potpisan u Zagrebu, 05. 11. 2005. godine. Memorandumom je definisan Program bilateralne saradnje „Znanjem do napretka i stabilnosti“ na osnovu koga se raspisuju Konkursi za predlaganje bilateralnih projekata i održavaju zasedanja Mešovitih komisija za naučno-tehnološku saradnju. Mešovita komisija donosi odluku o broju finansiranih projekata za svaki dvogodišnji ciklus.

U četvrtom projektnom ciklusu, za period 2016-2017. odobreno je 52 projekta za finansiranje – saznajte detalje OVDE.
Raspisivanje narednog ciklusa bilateralne saradnje sa R. Hrvatskom očekuje se u toku 2018. godine.

ARHIVA

Prvi projektni ciklus 2008-2010. godina. Odobren je 21 projekat za finansiranje.

Drugi projektni ciklus 2010-2011. godina. Odobreno je 14 projekata za finansiranje.

Treći projektni ciklus 2011-2012. godina. Odobreno je 32 projekta za finansiranje.

Četvrti projektni ciklus 2016-2017. godina. Odobreno je 52 projekta za finansiranje

Na osnovu Memoranduma o započinjanju naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje

Javni poziv za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između
Republike Srbije i Republike Hrvatske za period 2016. – 2017. godine

1. Predmet konkursa je sufinansiranje međusobnih poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje proističu iz realizacije programa bilateralne naučno-tehnološke saradnje.

Troškovi vezani za razmenu istraživača biće pokriveni na sledeći način:

− Strana koja prima istraživače snosi troškove smeštaja i dnevnica kao i troškove putovanja na svojoj teritoriji koji su neophodni za realizaciju programa i projekata;
− Strana koja upućuje istraživače snosi troškove prevoza između sedišta institucija koje sarađuju kao i troškove zdravstvenog osiguranja.

Planirani budžet projekta namenjen sufinansiranju međusobnih poseta istraživača iznosi 1500 evra po jednoj godini realizacije projektnih aktivnosti odnosno do 3000 evra za dve godine.

Zahtevi za refundaciju troškova na realizaciji bilateralnih projekata, dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u formi Zahteva koji se može preuzeti na Internet adresi Ministarstva u ogranku međunarodni programi/bilaterale, uz prateće priloge.

Istraživačke aktivnosti na projektima biće finansirane prema internim pravilima u svakoj zemlji.

2. Uslovi konkursa:

Na konkurs se mogu prijaviti istraživači i grupe istraživača, zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti.
Predloženi bilateralni projekti treba da se baziraju na nacionalnim naučno-istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili su finansirani iz međunarodnih izvora (npr. 7. Okvirni program EU, Horizont2020).

Predlozi projekata moraju biti podneti istovremeno u obe zemlje.

Izabrani projekti biće zajednički finansirani.

3. Prioritetne oblasti:

– biomedicina,
– hrana, poljoprivreda i biotehnologija,
– zaštita životne sredine,
– izgradnja informacionog društva,
– obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost,
– novi materijali,
– društvene i humanističke nauke,

4. Podnošenje predloga projekta

U Republici Srbiji (važi za partnersku instituciju iz Srbije) predlog projekta dostaviti u elektronskom i štampanom obliku do 27. jula 2015. godine.

Rukovodioci projekta popunjavaju elektronsku prijavu koja se nalazi na internet stranici:www.mpn.gov.rs/bilateral/croatia potom istu štampaju i dostavljaju lično na pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
R. Srbija
Konkurs za sufinansiranje bilateralne naučne saradnje između R. Srbije i R. Hrvatske za period 2016. – 2017. godine

Potrebno je prijavu projekta poslati i na elektronsku adresu: zeljka.dukic@mpn.gov.rs

U Republici Hrvatskoj (važi za partnersku instituciju iz Hrvatske)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Uprava za znanost i tehnologiju
Služba za međunarodnu suradnju – (Natječaj za hrvatsko-srpske projekte)
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
R. Hrvatska

5. Selekcija projekata:

Zajednička selekcija projekata će se bazirati na rezultatima evaluacije u svakoj zemlji i biće izvršena u skladu sa sledećim kriterijumima:
– Ocene projekta, koja je rezultat evaluacije domaćih eksperata, na osnovu
internih kriterijuma;
– Ocene kompetentnosti istraživačkog tima, koja predstavlja prosečnu vrednost
numeričke kategorizacije istraživača na projektu;
– Ocene kompetentnosti rukovodioca projekta;
– Ocene zastupljenosti mladih istraživača u projektnom timu.

Mešovita komisija će pri odabiru projekata prednost dati rukovodiocima koji nisu učestvovali u predhodnim Javnim pozivima kao i projektima koje vode mlađi naučnici.

Nakon što je svaki partner u zajedničkom projektu podneo predlog svojoj nadležnoj instituciji, u svakoj zemlji će se sprovesti interna procedura evaluacije.

6. Vreme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine.

 

 

Dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom:

Željka Dukić
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nemanjina 22-26
11000 Beograd, R. Srbija
Tel.: +381 11 36 16 529
e-mail: zeljka.dukic@mpn.gov.rs

[custom-facebook-feed]

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.