Bilateralna saradnja sa Mađarskom

Rezultati Konkursa za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Mađarske za period 1. oktobar 2021. – 30. septembar 2023. godine

Polazeći od potrebe da se unapredi naučna i tehnološka saradnja uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, a na osnovu Programa saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske za period od 2015. do 2017. godine,  potpisanog 1. jula 2015. u Budimpešti, raspisan je poziv za podršku zajedničkim projektima, izvršena ocena primljenih predloga projekata i na bazi rezultata formirana lista projekata koji će dobiti podršku u narednom dvogodišnjem periodu.

Usaglašen je i potpisan Protokol Zajedničke srpsko-mađarske komisije koju su imenovali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nacionalna služba za istraživanje, razvoj i inovacije Mađarske za naučnu i tehnološku saradnju, čiji sastavni deo čini i lista odobrenih projekata.

Od ukupno 40 predloženih projekata koji su ispunjavali uslove Konkursa, usvojena je lista za finansiranje 10 projekata u dvogodišnjem periodu, sa početkom realizacije od 01. oktobra 2021. godine.

Za detaljne informacije možete se obratiti: Milica Golubović Tasevska,

e-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs,

Ministarstvo prosvetete, nauke i tehnološkog razvoja,

Tel:   + 381 11 36 16 545

Faks: + 381 11 36 16 545

 


Polazeći od potrebe da se unapredi naučna i tehnološka saradnja, uz poštovanje i uvažavanje nacionalnih interesa, a na osnovu Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske o naučnoj i tehnološkoj saradnji, potpisanog 17. februara 2005 godine i Programa saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske za period od 2015. do 2017. godine, potpisanog 1. jula 2015. godine u Budimpešti, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog Razvoja Republike Srbije u saradnji sa Nacionalnom službom za istraživanje, razvoj i inovacije Mađarske raspisuje osmi Konkurs za unapređenje i podršku mobilnosti istraživača u okviru bilateralne naučno-tehnološke saradnje za projektni period 2021-2022. godine.

Tekst konkursa


Polazeći od potrebe da se unapredi naučna i tehnološka saradnja uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, a na osnovu Sporazuma između Saveta Ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, omladine i sporta, zaključenog 13. marta 2006. godine i Programa saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske za period od 2015. do 2017. godine,  potpisanog 1. jula 2015. u Budimpešti, raspisan je poziv za podršku zajedničkim projektima, izvršena ocena primljenih predloga projekata i na bazi rezultata formirana lista projekata koji će dobiti podršku u narednom dvogodišnjem periodu.

Usaglašen je i potpisan Protokol Zajedničke srpsko-mađarske komisije koju su imenovali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nacionalna služba za istraživanje, razvoj i inovacije Mađarske za naučnu i tehnološku saradnju, čiji sastavni deo čini i lista odobrenih projekata.

Od ukupno 47 predloženih projekata koji su ispunjavali uslove Konkursa, usvojena je lista za finansiranje 10 projekata u dvogodišnjem periodu, sa početkom realizacije od 01. novembra 2017. godine.

Preuzmite Listu odobrenih projekata za projektni ciklus 01.11.2017. – 01.11.2019.

Formular: Zahtev za refundaciju troškova u realizaciji bilateralanog projekta

Formular: Izveštaj

 

ARHIVA

 


Naučno-tehnička saradnja sa Mađarskom odvija se na osnovu Sporazuma između Saveta Ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, omladine i sporta, zaključenog 13. marta 2006. godine i Programa saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i kulture između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske za period od 2015. do 2017. godine,  potpisanog 1. jula 2015. u Budimpešti raspisuje Konkurs za projektni period  2017 – 2018. godine

Preuzmite Tekst konkursa

Kontakt osoba

Milica Golubović Tasevska
Ministarstvo prosvetete, nauke i tehnološkog razvoja
Tel: + 381 11 36 16 589
Faks: + 381 11 36 16 589
e-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs
[custom-facebook-feed]