Билатерална сарадња са Мађарском

Научно-техничка сарадња са Мађарском одвија се на основу Споразума између Савета Министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Мађарске о сарадњи у области образовања, науке, културе, омладине и спорта, закљученог 13. марта 2006. године и Програма сарадње у области образовања, науке и културе између Владе Републике Србије и Владе Мађарске за период од 2015. до 2017. године,  потписаног 1. јула 2015. у Будимпешти расписује Конкурс за пројектни период  2017 – 2018. године

Преузмите Текст конкурса

Образац за рефундацију трошкова

Образац за извештај о реализацији пројекта

Контакт особа

Милица Голубовић Тасевска

Министарство просветете, науке и технолошког развоја

Тел: + 381 11 36 16 589

Факс: + 381 11 36 16 589

e-маил: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs