Билатерална сарадња са Немачком

Полазећи од потребе да се унапреди научна и технолошка сарадња уз поштовање заједничких и уважавање националних интереса, а на основу Програма заједничког унапређења размене учесника на пројектима, закљученог 19. априла 2013. године између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачке службе за академску размену  (ДААД) и након разматрања административно коректних предлога пројеката, а у складу са приоритетима дефинисаним у тексту Конкурса и на основу спроведених процедура оцене пројеката у обе државе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Немачка служба за академску размену (ДААД) усвојили су листу за финансирање 15 пројеката (од укупно 42 предложена која су испуњавала услове Конкурса) у двогодишњем периоду, са почетком реализације од 01. јануара 2018. године.

Листа одобрених пројеката  за 2018/2019. годину

Образац за рефундацију трошкова

Образац за извештај о реализацији пројекта     

За детаљне информације можете се обратити: Милица Голубовић Тасевска, e-маил: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs, Министарство просветете, науке и технолошког развоја, Тел: + 381 11 36 16 589 Факс: + 381 11 36 16 589


 

Научно-технолошка сарадња Републике Србије и СР Немачке одвија се на основу „Програма заједничког унапређења размене учесника на пројектима“, потписаног 19. априла 2013. године између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Немачке службе за академску размену –ДААД (Deutscher Akademischer Austauschdienst –DAAD).

   Конкурс за 2018/2019

  Текст конкурса

  Трошкови

  Програм

  Извештај

  Захтев за рефундацију

 

За детаљне информације можете се обратити: Милица Голубовић Тасевска, e-маил: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs, Министарство просветете, науке и технолошког развоја, Тел: + 381 11 36 16 589 Факс: + 381 11 36 16 589


 

АРХИВА

—————————————————-

 Конкурс за 2017/2018
Листа одобрених пројеката

—————————————————–

   Конкурс за 2016/2017

Листа одобрених пројеката

—————————————————–

Конкурс за 2015/2016
Листа одобрених пројеката

—————————————————–

Конкурс за 2014/2015
Листа одобрених пројеката

—————————————————–

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.