Bilateralna saradnja sa Nemačkom

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom službom za akademsku razmenu (Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD) raspisuje Konkurs za razmenu učesnika na projektima između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke za projektni period 2021 – 2022


 

Rezultati Konkursa za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje Srbije i Nemačke za period do 31. decembra 2021. godine

 


 

KONKURS za sufinansiranje naučno-tehničke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke za period 2020 – 2021. godine


 

Polazeći od potrebe da se unapredi naučna i tehnološka saradnja uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, a na osnovu Programa zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima, zaključenog 19. aprila 2013. godine između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nemačke službe za akademsku razmenu  (DAAD) i nakon razmatranja administrativno korektnih predloga projekata, a u skladu sa prioritetima definisanim u tekstu Konkursa i na osnovu sprovedenih procedura ocene projekata u obe države, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD) usvojili su listu za finansiranje 20 projekata (od ukupno 47 predloženih koji su ispunjavali uslove Konkursa) u dvogodišnjem periodu, sa početkom realizacije od 01. januara 2019. godine

Za detaljne informacije možete se obratiti: Milica Golubović Tasevska, 
e-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs
Ministarstvo prosvetete, nauke i tehnološkog razvoja,
Tel:   + 381 11 36 16 589
Faks: + 381 11 36 16 589


 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Nemačkom službom za akademsku razmenu (Deutscher Akademischer Austauschdienst-DAAD) raspisuje Konkurs za razmenu učesnika na projektima između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke za projektni period 2019 – 2020.


 

Polazeći od potrebe da se unapredi naučna i tehnološka saradnja uz poštovanje zajedničkih i uvažavanje nacionalnih interesa, a na osnovu Programa zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima, zaključenog 19. aprila 2013. godine između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nemačke službe za akademsku razmenu  (DAAD) i nakon razmatranja administrativno korektnih predloga projekata, a u skladu sa prioritetima definisanim u tekstu Konkursa i na osnovu sprovedenih procedura ocene projekata u obe države, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Nemačka služba za akademsku razmenu (DAAD) usvojili su listu za finansiranje 15 projekata (od ukupno 42 predložena koja su ispunjavala uslove Konkursa) u dvogodišnjem periodu, sa početkom realizacije od 01. januara 2018. godine.

Za detaljne informacije možete se obratiti: Milica Golubović Tasevska, e-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs, Ministarstvo prosvetete, nauke i tehnološkog razvoja, Tel: + 381 11 36 16 589 Faks: + 381 11 36 16 589


 

Naučno-tehnološka saradnja Republike Srbije i SR Nemačke odvija se na osnovu „Programa zajedničkog unapređenja razmene učesnika na projektima“, potpisanog 19. aprila 2013. godine između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nemačke službe za akademsku razmenu –DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst –DAAD).

   Konkurs za 2018/2019

Tekst konkursa
Troškovi
 Program
Izveštaj
Zahtev za refundaciju

Za detaljne informacije možete se obratiti: Milica Golubović Tasevska, e-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs, Ministarstvo prosvetete, nauke i tehnološkog razvoja, Tel: + 381 11 36 16 589 Faks: + 381 11 36 16 589


 

ARHIVA

—————————————————-

 Konkurs za 2017/2018
Lista odobrenih projekata

—————————————————–

   Konkurs za 2016/2017

Lista odobrenih projekata

—————————————————–

Konkurs za 2015/2016
Lista odobrenih projekata

—————————————————–

Konkurs za 2014/2015
Lista odobrenih projekata

—————————————————–

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.