Билатерална сарадња са Народном Републиком Кином

 

Конкурс за суфинансирање четвртог редовног пројектног циклуса за 2017-19. год

Преузмите ТЕКСТ Конкурса

На основу Споразума изимеђу Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о научној и технолошкој сарадњи, потписаног 7. априла 2009. године, који је ступио на снагу 24. децембра 2009. године и Протокола са трећег заседања српско-кинеског комитета за научну и технолошку сарадњу одржаног 17.09.2015. год. у Београду, Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује К О Н К У Р С за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2017 – 2019. године

 

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.