Билатерална сарадња са Словачком

БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА СА СЛОВАЧКОМ

 

Научно-технолошка сарадња Републике Србије и Словачке Републике отпочела је потписивањем Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Словачке Републике о научно-технолошкој сарадњи, 26. фебруара 2001. године.

На основу овог Споразума формирана је Мешовита комисије за научно-технолошку сарадњу која је до сада одржала укупно шест заседања и одобрила за реализацију пет циклуса билатералних пројеката.

Пети циклус билатералних пројеката одобрен је на састанку Мешовите комисије за научно-технолошку сарадњу које је одржано у јануару 2015 године, разменом службених нота од стране надлежних институција. Две стране су усвојиле за реализацију укупно 15 пројеката са листе од 44 административно коректнa предлога пројеката, а у складу са резултатима евалуације од стране експерата из обе земље. Реализација планираних пројектних активности у овом циклусу предвиђена је у току 2015 и 2016. године.

 

Записник са састанка Мешовите комисије

Списак одобрених пројеката за 2015/2016. годину

 

Две стране су се договориле да објаве наредни позив за пријављивање пројеката у првој половини 2016. године. Наредно заседање Мешовите комисије за научну-технолошку сарадњу у предвиђено је за прву половину 2017. године.

 

Додатне информације:

 

Жељка Дукић

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

11000 Београд

Р. Србија

Тел: 011 3616 529

Е-маил: zeljka.dukic@mpn.gov.rs

__________________________________________________________

Научно-технолошка сарадња Републике Србије и Словачке Републике отпочела је потписивањем Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Словачке Републике о научно-технолошкој сарадњи, 26. фебруара 2001. године. На основу овог Споразума формирана је Мешовита комисије за научно-технолошку сарадњу која је до сада одржала укупно четири заседања и одобрила за реализацију три циклуса билатералних пројеката.

Први циклус билатералних пројеката завршен је 2007 године. Успешно је реализовано 13 заједничких пројеката.

Други циклус билатералних пројеката завршен је 2009 године. Успешно је реализовано 13 заједничких пројеката.

Трећи циклус билатералних пројеката завршен је 2011 године. Успешно је реализовано 16 заједничких пројеката.

Наредно заседање Мешовите комисије биће одржано почетком 2012. године када ће бити познати резултати Конкурса који је трајао од маја до јуна 2011. године.

Жељка Дукић
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за европске интеграције и развојно
истразивачке програме и пројекте у образовању и науци
Немањина 22-26
11000 Београд
Р. Србија
тел: 011 3616 529, 011 363 1781
Е-маил: zeljka.dukic@www.mpn.gov.rs


Одобрени билатерални пројекти са Словачком за период 2015-2016


Суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словачке за период 2014. – 2015. године


Билатерална сарадња са Словачком за период 2012-2013.

На основу Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Словачке Републике о научној и технолошкој сарадњи потписаног у Братислави 26. фебруара 2001. године, Мешовита комисија за научну и технолошку сарадњу је разменом нота дипломатским путем 27. фебруара 2012. године усвојила листу од 15 пројеката за финансирање у двогодишњем периоду са почетком реализације од 1. јануара 2012. године.

Одобрени билатерални пројекти са Словачком за период 2017-2018.

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.