Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević je u periodu od 11-15. novembra učestvovao na 40. zasedanju Generalne konferencije Uneska u Parizu.

Prvi dan posete ministar je prisustvovao obraćanju predsednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića. Istog dana ministar je prisustvovao sastanku na visokom novou posvećenom inkluziji i mobilnosti u visokom obrazovanju na kojem je učestvovalo više od 100 ministara na dva panela. Ministar Šarčević se obratio na panelu sa temom mobilnost u visokom obrazovanju.

Drugi dan posete Ministar se susreo sa pomoćnikom generalnog direktora Đanini koju je upoznao sa reformama u oblasti obrazovanja, posebno digitalizacijom i regionalnoj saradnji. Gospođa Đanina je izrazila zadovoljstvo sa realizovanim kao i spremnost da pomogne, ali i zahvalnost za aktivno učešće na mobilnosti.

Ministar se tokom trajanja konferencije susreo sa ministrom obrazovanja Ugande kojem je uputio poziv da poseti Republiku Srbiju. Ministar obrazovanja Ugande je prihvatio poziv koji će biti preciziran preko UNESKA.

Ministar Šarčević je održao i bilateralni sastanak sa ministarkom obrazovanja Republike Grčke, kao pripremu za sastanak u Republici Srbiji početkom februara 2020. godine. Grčka strana očekuje da obogati svoja iskustva primerima dobre prakse u oblasti visokog obrazovanja kao i da sagledaju modele dualnog obrazovanja, a najavljeni su i dogovori o lektoru srpskog jezika u Republici Grčkoj.