Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević razgovarao je danas sa predstavnicima Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS) i Studentske konferencije akademija strukovnih studija Srbije (SKASSS) o uključivanju studenata u rad na izmenama Zakona o studentskom organizovanju, kao i Zakona o visokom obrazovanju.

U Zakon o studentskom organizovanju ćemo staviti sve ono što je vaš interes i gde morate biti prisutni. Tamo gde se odlučuje o vama morate imati prisustvo i pravo na odluke, rekao je ministar.

On je pozvao studente da formiraju svoj tim  i da se formira zajednička radna grupa koja će raditi na zakonu.

Šarčević je rekao da će donošenjem Zakona o studentskom organizovanju, Zakona o dualnom na visokom i Zakona o učeničkom i studentskom standardu priča biti zaokružena.

Ministar je istakao i da će u centru nove Strategije obrazovanja do 2030. godine biti studenti.

Predstavnik SKASSS Nebojša Andrijević je rekao da ta organizacija pruža punu podršku Ministarstvu prosvete.

Nikako se nije poklopilo da se reši taj Zakon o studentskom organizovanju. Poželjan je i dobrodošao i reši će mnoge stvari, kazao je on.

Sastanku u Ministarstvu prosvete su prisustvovali i pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Bojan Tubić i predsednik SKONUS- a Milan Savić.